Bli fadder

Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer.

Mentorverksamhet i Hammarkullen

Den svenska verksamheten vänder sig initialt till ensamkommande barn och ungdomar som har eget boende (ebo), det vill säga de lever hos släkt eller bekanta till familjen. De här barnen får ofta svårt att etablera sig i det svenska samhället då familjerna de bor hos många gånger själva saknar nätverk och kunskaper om det svenska samhället. Mentorerna ska arbeta individuellt och behovsanpassat och stötta barnen och ungdomarna så att de själva kan skapa en plattform för ett självständigt, självförsörjande liv.

LÄS OM DROTTNING SILVIAS BESÖK I HAMMARKULLEN

Mentorsprogrammet bygger på grundstenarna lärande, nätverk, familjestärkande och empowerment. Det familjestärkande arbetet riktar sig mot de familjer som de ensamkommande barnen lever hos släkt eller familj. Arbetet sker i samverkan med lokala organisationer och föreningar, samt kommunen. SOS Barnbyars Ungdomscenter i Hammarkullen invigdes den 18 januari 2017. Verksamheten finansieras av näringslivet, stiftelser, stora privata givare och bidrag från kommunen.