SOS Barnbyar Logo Orange
Nyhet

Nu tillsätts SOS Internationals oberoende externa kommission

SOS Internationals oberoende kommission är nu tillsatt. Deras uppdrag blir att fortsätta utreda de felaktigheter som framkommit vad gäller skydd av barn, förskingring och ledarskap i vårt internationella arbete. Efter utredningen kommer kommissionen ge rekommendationer till den internationella senaten om ytterligare åtgärder som bör genomföras för att minska sannolikheten att felaktigheter upprepas och att vi stärker skydd av barn i vår omsorg.

Kommissionen
består av tre oberoende experter, Willy Mutunga, Mona Ali Khalil och Andras
Vamos-Goldman.

Willy Mutunga är tidigare överdomare i republiken Kenya (mellan 2011 och 2016). Han är en respekterad jurist och aktivist, som bidrog till att sätta Kenyas nya grundlagar 2010. Han har grundat och arbetat för flera ideella organisationer och har fått ta emot flera nationella och internationella utmärkelser och pris.

Mona
Ali Khalil är expert inom juridik och har under många år varit rådgivare till
FN:s generalförsamling, generalsekreterare och säkerhetsråd i svåra juridiska
och politiska frågor kring FN:s freds- och säkerhetsarbete. Hon har även
föreläst på Harvard universitet, Columbia universitet, Georgetown universitet
och Diplomatisk akademi i Wien.

Andras
Vamos-Goldman har varit med och grundat, samt under tio år lett, Justice Rapid
Response (JRR). JRR är en mellanstatlig organisation, som har arbetat för att
utreda internationella brott såsom folkmord, krigsbrott, brott mot
mänskligheten och brott mot mänskliga rättigheter. Han har tidigare varit
kanadensisk diplomat i östra Afrika, Washington DC, FN i New York och
Sydafrika.