Bli Fadder
Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Så många fick stöd 2018

barn och ungdomar bodde i våra barnbyar.

barn och vuxna ingick i de familjestärkande programmen.

nödhjälpsprogram genomfördes runt om i världen.

Läs hur vi tillsammans gjorde skillnad under året

Du kan läsa om SOS Barnbyars viktigaste insatser 2018 i den här rapporten. Där redovisar vi också våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor och hur vi arbetade med dem under året.

Till års- och hållbarhetsredovisningen 2018

Tillsammans samlade vi in 359 miljoner kronor.

Vårt arbete strävar alltid mot de globala målen för hållbar utveckling, med särskilt fokus på mål 1, 3, 4, 8, 10, 16 och 17.

82 % av de insamlade medlen gick till ändamålet. Administration och insamling 19,5 %.

Härifrån kom pengarna

Allmänheten stod för mer än hälften av årets insamling och ungefär en fjärdedel kom från företag, organisationer och stiftelser. Men stora som små – alla gåvor är lika är viktiga. Tack alla ni som bidrar till att ge fler barn en trygg uppväxt!