Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Läs om året som gick och de initiativ vi tagit i arbetet för hållbar utveckling.

Här kan du läsa om effekterna vi tillsammans skapar så att barn kan bli sitt starkaste jag!

"Medmänsklighet och solidaritet har aldrig varit så viktigt som nu"

2020 var året då en pandemi utmanade en hel värld. Ordförande Michael Wandy Karlsson och generalsekreterare Anna Ernestam summerar ett år då hela mänskligheten prövats – och samtidigt visat att vi ställer upp för varandra.

Aldrig tidigare har medmänsklighet och solidaritet varit så viktigt som nu. Två egenskaper som kan bidra till att vi kan hantera effekterna av det virus som skördat miljontals människoliv och påverkat hela samhällen, sedan coronapandemins utbrott i början av året. Pandemin tillsammans med den fortsatta klimatkrisen och pågående konflikter i världen har inneburit att fler barn än någonsin är på flykt, ungdomsarbetslösheten ökat dramatiskt liksom fattigdomen och den psykiska ohälsan. Nio av tio barn i världen har haft
begränsad tillgång till undervisning och i värsta fall tvingats avbryta sin utbildning helt, vilket är ett förödande alternativ om de ska bli självförsörjande som vuxna. Det är därför viktigt för en organisation som SOS Barnbyar att hålla sig till de värderingar vi står för när det gäller barns framtid. Vår vision är tydlig när det gäller vår riktning framåt. Att få möjlighet att arbeta med barnen, lyssna på dem, skapa delaktighet och med dem skapa en bättre framtid.

Tack vare att vi är en stor internationell organisation har vi kunnat hålla vårt löfte till barnen. Inte bara genom att erbjuda en trygg miljö för barn och vuxna i våra program utan också genom att ge förutsättningar att minska smittspridningen, få ut information om hur smittan sprids och erbjuda barn undervisning online med rätt utrustning för att kunna delta. Vi har växlat om till en digital verklighet och anpassat verksamheten där det har krävts. Under året har vi också ökat de psykosociala insatserna på flera håll och stärkt upp personalen så att de ska kunna möta den oro som pandemin fört med sig. Är det något vi vill visa barnen, så är det att vi står stadigt kvar.

Under året har styrelsen tagit beslut om en ny uppförandekod och resepolicy samt att fortsatta arbetet med att ge fler medlemsorganisationer inom SOS Barnbyar förutsättningar att bli självförsörjande på sikt. Olika steg i en riktning mot att bli ännu mer hållbara som organisation, vilket går att läsa mer om i vår hållbarhetsrapport längre fram i den här årsberättelsen. Vi har också tagit ett nytt grepp om hela programverksamheten, både nationellt och internationellt, för att lättare kunna mäta och följa upp vårt arbete. Vi vill stärka samhällen och individer så att de får utvecklas enligt egna förutsättningar och bli sina starkaste versioner av sig själva. Med anledning av det har vi satt upp följande programmål 2021-2023:
• Kapacitetsstärka fler familjer i sina samhällen för att möjliggöra en trygg uppväxt för barn och förhindra familjeseparation
• Fler barn i vår omsorg runt om i världen växer upp under trygga förhållanden, integrerade i samhället och får utbildning av god kvalitet
• Fler unga vuxna i våra program blir självständiga och självförsörjande individer

Utan våra viktiga partners och givare är inget av det här arbetet möjligt. Vi vill rikta ett varmt tack till alla som visat sin medmänsklighet och solidaritet det gångna året. Två egenskaper världen behöver just nu och som gör att vi vågar blicka fram och se en ljusning – trots allt. Egenskaper som gör att vi tillsammans kan skapa en hållbar framtid för barn.

Michael Wandy Karlsson, ordförande
Anna Ernestam, generalsekreterare

Ordförande och generalsekreterare om 2020

Tack alla partners och givare som var med oss 2020!

Insatser som förändrar liv

76 662 barn fick ett tryggt hem i en barnby eller någon av våra andra alternativa omsorgsformer.

347 039 individer fick stöd genom våra familjestärkande program.

296 929 barn och unga tog del av våra utbildningsinsatser.

Våra möjliggörare

Det är ni - våra fantastiska givare - som gör arbetet möjligt!

I sviterna av Covid-19

Pandemins framfart har drabbat hela världen. För familjerna i Cusco, Peru, försvann arbetstillfällena – och med det maten. När både barn och vuxna plötsligt riskerade att svälta fick några av kvinnorna i byn nog och startade ett soppkök. Ett lysande exempel på hur hela samhällen kan påverkas av vårt familjestärkande stöd.

Riskerade att svälta – då startade kvinnorna ett soppkök

Här finns vi

Vi når barn i 137 länder och territorier runt om i världen. SOS Barnbyar i Sverige har ett extra nära samarbete med ett tjugotal av dessa, där verksamhet bedrivs tack vare svenska givare. Dessutom möjliggör våra fadderskapsprogram verksamhet i ytterligare länder.