Ensam är ingen stark

Foto: Katerina Ilievska

Ett ungt par från Mostar, i Bosnien-Hercegovina, kämpade för att uppfylla sina barns grundläggande behov. Arbetslöshet, sjukdomar och social utsatthet förde dem till en situation av desperation. Tillsammans med SOS Barnbyar kämpar familjen för att skapa en bättre framtid för sina barn.

Aleksandra, 28 år, och hennes man Nikola levde i en enorm utsatthet innan de kom i kontakt med SOS Barnbyar.

– Innan vi kom i kontakt med SOS Barnbyar var allting fruktansvärt. Vi hade precis flyttat och vi hade inget arbete, berättar Aleksandra.

Det tog Nikola sju månader innan han fick ett jobb. Sedan diagnostiserades Aleksandra med ett allvarligt hälsoproblem. Dessutom hade hennes åttaåriga dotter Sanja nedsatt hörsel och både Sanja och hennes femåriga syster Ivana hade talsvårigheter.

– Det var som allting vändes emot oss, berättar Aleksandra.

År 2016 fick familjen hjälp av SOS Barnbyar.

– Om vi tittar på de olika områdena en familj i behov av hjälp är utsatta för så var den här familjen utsatt för alla. Aleksandra och hennes två döttrar hade hälsoproblem, tjejerna behövde hjälp med inlärning samt med att tala. Dessutom såg vi att föräldrarna och barnen behövde psykologisk och socialt stöd, inklusive individuell rådgivning. Vi gav dem även materiellt stöd för att kunna bistå med det som behövdes för deras grundläggande behov, berättar Edita Pajic, socialarbetare och terapeut på SOS Barnbyar.

Familjens situation började förbättras, men de behövde fortfarande en hel del stöd för att komma på fötter igen. Nikola hade ingen stabil inkomst så SOS Barnbyar hjälpte Aleksandra att skaffa jobb som städare. SOS Barnbyar gav kycklingar till familjen. Äggen de säljer är en bra inkomst för familjen men även en viktig del av familjens kost. SOS Barnbyar stöttade även Aleksandra med det material hon behövde för att gå en sykurs, vilket gör att hon kan sälja saker på den lokala marknaden.

SOS Barnbyar lägger även ett stort fokus på flickornas utveckling och välmående. De deltar i olika utbildningar och aktiviteter inom SOS Barnbyars barnklubb. Där lär de sig saker och får vänner.

Med ditt stöd kan vi hjälpa fler familjer som Aleksandras och Nikolas.
Varmt tack för att du är Familjefadder!

Du kan enkelt hantera ditt engagemang genom att logga in.