SOS Barnbyar Logo Orange

Etablering

Varför etablering är viktigt

För att leva ett självständigt behöver man känna sig trygg och säker inom flera områden. Olika deltagare har olika behov och därför anpassar vi vårt stöd efter just dina förutsättningar och önskemål. Vi har sett att det i huvudsak är tre områden som är avgörande att ha med sig, för att kunna leva ett självständigt och självförsörjande liv och därför arbetar vi utifrån dessa områden i vårt program.

De tre livsområdena

Samhället har mycket att erbjuda, men det ställer också krav på oss som lever i det. Att få en ökad samhällsorientering är viktig för att kunna förstå hur samhället fungerar och hur det hänger ihop. Att ha en bra samhällsorientering är nödvändig för att ge dig möjligheter att Detta är också nödvändigt för att hitta och få det du söker för att utvecklas eller få det stöd du kanske behöver.

För att få kraft och energi i livet behöver man känna att man har en meningsfull fritid. Fritid, Kultur och Nätverk handlar om att ge dig stöd till att hitta aktiviteter, mötesplatser, föreningar och liknande saker, som du själv är intresserad av. Det är ofta på dessa ställen som du kan bygga ut ditt nätverk och träffa människor som kan förändra ditt liv, genom exempelvis vänskaper, eller ge kontakter till arbete, bostad eller liknande.

Den svenska utbildnings- och arbetsmarknaden är stor och upplevs av många som svår att helt förstå. I vårt mentorsprogram får du en ökad förståelse och erfarenhet av vad som krävs för att bli det du vill. Vi ger dig även stöd till att hitta möjliga vägar framåt och för att du ska kunna förbättra dina chanser att få ett arbete både nu snart och för din framtid.