Bli Fadder
Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Tillbaka till Familjefadder>>

Vart går mina pengar?
Vi ser till att pengarna går dit de behövs bäst. Som Familjefadder går dina pengar till hela vår verksamhet. Stödet som går till utsatta familjer skräddarsys efter behov. Familjerna finns över hela världen och varje månad får du en rapport via sms där vi berättar om familjer som har fått hjälp.

SOS Barnbyar har ett 90-konto vilket innebär att vi är kontrollerade och godkända av Svensk Insamlingskontroll. Detta innebär att maxgränsen för administrations- och insamlingskostnader är 25 % av de insamlade medlen. Vi granskas även årligen av oberoende revisorer som bland annat kontrollerar att vi följer god redovisningssed samt att vi har väl fungerande interna rutiner.

Under 2015 var våra insamlings- och administrationskostnader 15,4% av de insamlade medlen vilket innebär att 84,6 % av pengarna vi samlade in gick till ändamålet. Om du vill läsa mer om vår ekonomi så kan du läsa vår senaste årsredovisning.

Vad kostar det att bli Familjefadder?
Du väljer själv hur mycket du vill ge varje månad, lägsta belopp är 50 kronor. Du kan när som helst ändra belopp eller avsluta ditt engagemang genom att logga in.

Hur loggar jag in på mitt konto?
Du loggar in genom att klicka på länken i slutet av denna sida eller länken längst ner i SMS-rapporten du får av oss varje månad. Du anger det telefonnummer du använde vid registreringen.

Varför behöver ni mitt telefonnummer?
Ditt telefonnummer är ditt användarnamn. Du använder det för att logga in och hantera ditt givande. I slutet av varje månad skickar vi ett sms till ditt telefonnummer, med en rapport från en av familjerna som har fått hjälp.

Varför behöver jag logga in?
Du kan logga in för att:

  • Ändra månadsbelopp.
  • Uppdatera telefonnummer.
  • Uppdatera e-postadress.
  • Hantera notiser.
  • Avsluta ditt givande.

Vad händer om jag tappar mitt kort eller har bytt kortnummer?
Du kan enkelt uppdatera dina kortuppgifter genom att logga in.

Vad händer om jag byter telefonnummer?
Du kan enkelt uppdatera ditt telefonnummer genom att logga in.

Hur loggar jag in om jag byter telefonnummer?
Om du vill uppdatera ditt telefonnummer går du till logga in-sidan som vanligt. Klicka sedan på knappen ”Ange nytt telefonnummer” längst ner på sidan och följ instruktionerna.

Information om personuppgifter:
SOS Barnbyar följer PUL (Personuppgiftslagen) vid hantering av personuppgifter.
När du anmäler dig som Familjesupporter eller skänker ett bidrag till SOS Barnbyar samlar vi in och behandlar dina personuppgifter. Med personuppgifter menas alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. De personuppgifter vi samlar in och behandlar är ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och dina kredit- eller bankkortsuppgifter för att kunna hantera ditt fadderskap, hantera betalning av ditt bidrag och/eller sända information till dig.

Extern betaltjänstleverantör:
Vår externa betaltjänstleverantör Stripe används för att hantera månadsgivande för Familjefadder-programmet. Dina kredit- eller bankkortsuppgifter och namn som du fyller i på sidan för kredit- eller bankkortsuppgifter lämnas inte till SOS Barnbyar utan direkt till betaltjänstleverantören Stripe Payment Europe Ltd (”Stripe”), som hanterar månadsbetalningar för SOS Barnbyars räkning. Genom att lämna dina personuppgifter ovan accepterar du att dina kredit- eller bankkortsuppgifter och namn registreras direkt hos Stripe. Stripe är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter och Stripes Privacy Policy (integritetspolicy) gäller i förhållande till de personuppgifter du lämnar för månadsgivande i form av ditt kredit- eller bankkortsnummer och namn.

Villkor för återkommande kortbetalningar:
Genom detta avtal ges SOS Barnbyar tillåtelse att debitera den specifika summa som avtalats med givaren från dennes kredit- eller bankkort. Betalningarna baseras på ett avtal mellan givaren och SOS Barnbyar vilket gäller fram tills dess att någon av dessa parter väljer att avsluta givandet. Givaren accepterar SOS Barnbyars villkor för månadsgivande och att en förnyelse av givandeavtalet sker automatiskt fram tills dess att någon av parterna väljer att avsluta givandet. Givaren kan när som helst avsluta sitt givande för Familjefadder-programmet genom att logga in på [länk] med sitt mobilnummer och den säkerhetskod som skickas till givaren vid inloggningstillfället. Dragningen sker den 27:e varje månad. Givaren erhåller inget meddelande innan dess att debitering sker.

Dina rättigheter:
Du har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad begära besked om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill få information om personuppgifterna som vi behandlar om dig eller om personuppgifterna vi behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få dem raderade eller rättade genom att ta kontakt med SOS Barnbyar, [email protected]

Personuppgiftsansvarig:
SOS Barnbyar, Krukmakargatan 37 A, 118 51 Stockholm, Org.nr. 802405-7815 är personuppgiftsansvarig för sin egen behandling av de personuppgifter som samlas in via SOS Barnbyar. Vi använder oss av tredjepartsleverantörer för betaltjänster, vilka är personuppgiftsansvariga för sina respektive personuppgiftsbehandlingar (se ovan under ”Extern betaltjänstleverantör”).