Bli Fadder
Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Tillbaka till Familjefadder>>

Information om personuppgifter:
SOS Barnbyar följer PUL (Personuppgiftslagen) vid hantering av personuppgifter.
När du anmäler dig som Familjefadder eller skänker ett bidrag till SOS Barnbyar samlar vi in och behandlar dina personuppgifter. Med personuppgifter menas alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. De personuppgifter vi samlar in och behandlar är ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och dina kredit- eller bankkortsuppgifter för att kunna hantera ditt fadderskap, hantera betalning av ditt bidrag och/eller sända information till dig.

Extern betaltjänstleverantör:
Vår externa betaltjänstleverantör Stripe används för att hantera månadsgivande för Familjefadder-programmet. Dina kredit- eller bankkortsuppgifter och namn som du fyller i på sidan för kredit- eller bankkortsuppgifter lämnas inte till SOS Barnbyar utan direkt till betaltjänstleverantören Stripe Payment Europe Ltd (”Stripe”), som hanterar månadsbetalningar för SOS Barnbyars räkning. Genom att lämna dina personuppgifter ovan accepterar du att dina kredit- eller bankkortsuppgifter och namn registreras direkt hos Stripe. Stripe är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter och Stripes Privacy Policy (integritetspolicy) gäller i förhållande till de personuppgifter du lämnar för månadsgivande i form av ditt kredit- eller bankkortsnummer och namn.

Villkor för återkommande kortbetalningar:
Genom detta avtal ges SOS Barnbyar tillåtelse att debitera den specifika summa som avtalats med givaren från dennes kredit- eller bankkort. Betalningarna baseras på ett avtal mellan givaren och SOS Barnbyar vilket gäller fram tills dess att någon av dessa parter väljer att avsluta givandet. Givaren accepterar SOS Barnbyars villkor för månadsgivande och att en förnyelse av givandeavtalet sker automatiskt fram tills dess att någon av parterna väljer att avsluta givandet. Givaren kan när som helst avsluta sitt givande för Familjefadder-programmet genom att logga in på [länk] med sitt mobilnummer och den säkerhetskod som skickas till givaren vid inloggningstillfället. Dragningen sker den 27:e varje månad. Givaren erhåller inget meddelande innan dess att debitering sker.

Dina rättigheter:
Du har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad begära besked om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill få information om personuppgifterna som vi behandlar om dig eller om personuppgifterna vi behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få dem raderade eller rättade genom att ta kontakt med SOS Barnbyar, [email protected]

Personuppgiftsansvarig:
SOS Barnbyar, Krukmakargatan 37 A, 118 51 Stockholm, Org.nr. 802405-7815 är personuppgiftsansvarig för sin egen behandling av de personuppgifter som samlas in via SOS Barnbyar. Vi använder oss av tredjepartsleverantörer för betaltjänster, vilka är personuppgiftsansvariga för sina respektive personuppgiftsbehandlingar (se ovan under ”Extern betaltjänstleverantör”).