SOS Barnbyar Logo Orange

Vill du stötta nyanlända familjer mot självständighet?


Jobba som familjepartner/samordnare hos SOS Barnbyar

 

SOS Barnbyar arbetar världen över för alla barns rätt till en trygg uppväxt. Som medarbetare hos oss är du med och förändrar liv och SOS Barnbyar Sverige har idag ca 60 anställda. Som en del i en global federation bedriver SOS Barnbyar arbete i ca 140 länder i nära samarbete med myndigheter, lokalsamhälle och partners. SOS Barnbyar är en av världens största barnrättsorganisationer och med utgångspunkt i FN:s Barnkonvention och UN Guidelines for the Alternative Care of Children söker vi ständigt nya och innovativa lösningar för att säkra fler barns framtid.

Vi ger barn och unga förutsättningar att forma sitt liv och bidra till en hållbar framtid för sig själva och sina samhällen. Vi arbetar förebyggande för att familjer inte ska splittras och vi ger barn utan omsorg en ny familj. Genom samarbeten med lokala aktörer ges barn tillgång till utbildning och hälsovård och vi påverkar beslutsfattare att sätta barnets bästa i fokus. Vårt mål är att inget barn växer upp ensamt utan med nära relationer så att de kan bli sitt starkaste jag.

Sedan 2020 bedriver SOS Barnbyar ett nationellt familjestärkande program med bas i Göteborg. Programmet drivs i dagsläget som en pilot och medfinansieras av  Europeiska Asyl, Migrations- och Integrationsfonden (AMIF). Som en vidareutveckling startar vi nu ett projekt med syfte att stötta nyanlända föräldrar och barn som är i behov av kompletterande stöd och familjer som riskerar att splittras. Projektets målgrupp omfattar såväl Kvotflyktingar, Anhöriginvandring samt flyktingar enligt Massflyktsdirektivet.

Arbetsbeskrivning
I rollen som familjepartner/samordnare mot volontär & stödpersoner kommer du att ingå i en arbetsgrupp tillsammans med andra familjepartner. Du arbetar med metodutveckling, samordning och genomförande av insatser för målgruppen och bistår verksamhetschefen med andra strategiska uppgifter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Starta upp och bygga upp vårt volontär & stödpersons arbete i Stockholmsregionen, men även på distans i Göteborgsregionen
  • Ansvara för rekrytering, schemaläggning och samordning av stödpersoner & volontärer
  • Ansvara för utbildning och handledning av stödpersonerna
  • Ansvarig för dokumentation kring deltagande familjer vilket inkluderar upprättande av utvecklingsplaner, effektmätning, journalföring etc.
  • Praktiskt arbete med familjerna utifrån ett holistiskt perspektiv med stödinsatser kopplade till både föräldrarna & barnen som ger dem verktyg och ökade möjligheter att på egen hand etablera sig i samhället samt få ökad kunskap om samhället och dess funktioner
  • Skriva projektansökningar tillsammans med verksamhetschef samt planera för implementering av beviljade projekt

 

Förutom kontakt med stödpersoner & volontärer har du också i rollen som familjepartner direktkontakt med målgruppen och genomför stödinsatser både med enskilda deltagare och i grupp. Du ansvarar i samband med detta för aktuell uppföljning samt utvärdering av insatserna. Du deltar i och tar ansvar för administrativt arbete kopplat till uppdraget.

Tjänsten är en avtalad visstidsanställning t.o.m. 31 januari 2026 med en prövotid på sex månader och med goda möjligheter till förlängning.

Din profil

För att trivas i rollen tror vi att du är en ansvarstagande person som är van att arbeta operativt och kavla upp ärmarna när det behövs. Du är pedagogisk och har lätt för att kommunicera. Du är en strukturerad och analytisk person som drivs av att skapa ordning och struktur i en förändringsbenägen miljö och organisation. Du behöver också vara en person med god social kompetens som är van vid att bygga förtroendefulla & bärande relationer med deltagare/klienter. Vi ser gärna att du har kunskap och kännedom om idéburen verksamhet och/eller socialt företagande och att du har goda kunskaper om Stockholmsområdet, Arbetsförmedlingen, SFI-kurser och om socialtjänsten i Stockholm och närliggande kommuner.

För att lyckas i rollen krävs det att du har:

  • Socionomexamen med arbetslivserfarenhet inom integrationsområdet
  • Erfarenhet av rekrytering, samordning, schemaläggning och arbetsledning av timanställd personal och/eller volontärer
  • Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska såväl i tal som i skrift
  • Mycket god förmåga att samordna, driva och strukturera arbete

 

Vi ser kunskaper i utomeuropeiska språk så som ukrainska, somaliska, dari eller arabiska som meriterande, men inget krav.

Arbetet utgår ifrån vårt kontor i Stockholm och är en heltidstjänst där visst kvällsarbete förekommer.

Mångfald är ett självklart och naturligt inslag i vår verksamhet och vår rekryteringsprocess genomsyras av det arbetet. Därav arbetar vi endast med anonymiserade ansökningar. I din ansökan ber vi dig inkludera CV men utan namn, kön, ålder och adress.

Varmt välkommen med din ansökan till [email protected]. Din mailadress kommer inte vara tillgänglig i urvalsprocessen och din CV kommer endast att sparas under rekryteringsprocessen för att sedan raderas.

Har du några funderingar om anställningsprocessen kontakta gärna vår HR-chef Malin Marken på [email protected] eller på 070 95 98 997 eller Lady France Mulumba, verksamhetschef familjestärkande program, [email protected] eller på 0708 43 33 82.

Välkommen med din ansökan senast den 12 mars 2023. Vi kommer genomföra intervjuer löpande så sänd gärna din CV så snart som möjligt.