Bli Fadder
Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Konverteringsgrad
Hur stor del av besökarna som genomför ett köp (hos oss kan det vara att anmäla sig som fadder, skänka en donation, köpa gåvobevis eller minnesblad).


Aktiveringsgrad

Hos oss kan en aktiveringsgrad vara ett mått på hur många nya fadderanmälningar, som verkligen kommer igång med sin betalning. Alla som anmäler sig som fadder kommer inte igång med sin autogiro och månadsdragningar. Så även om en kund anmäler sig som fadder (dvs konverterar), så kan vi inte räkna hem faddern tills att de kommer igång med sina betalningar (aktivering).


Snittbelopp

När nya faddrar anmäler sig, vilket belopp väljer dessa i genomsnitt?

CMS (Content Management System)
Ett webbaserat publiceringsverktyg CMS som används för att strukturera och hantera innehåll som texter och bilder på webbplatser. Vi använder oss av ett CMS som heter WordPress, vilket är världens största och mest använda CMS. Wordpress är ett av marknadens mest flexibla publiceringsverktyg vilket förklarar dess extrema popularitet. Det är ett open-source verktyg vilket innebär att det är gratis att använda och även fullt möjligt att vidareutveckla och anpassa efter ditt eget behov. På WordPress har vi kopplat på olika tjänster, exempelvis ett e-handelssystem som heter WooCommerce

WooCommerce
Är ett e-handelssystem som gör att vi kan sälja produkter och tjänster online. WooCommerce är världens mest populära e-handelslösning och används flitigt av små som stora företag – vi säljer alla våra produkter via WooCommerce (fadderskap, gåvokort, donationer, minnesgåvor). WooCommerce gör det möjlighet att snabbt och enkelt  integrera med WordPress. Med WooCommerce kan man hålla koll på hela sitt lager, produktinformation, frakt-information, med mera – allt man kan tänkas behöva för att komma igång med en webshop.


AB-test

En teknisk lösning att använda om vi har en hypotes av att en förändring i ett webbformulär eller på en webbsida skulle ge bättre konvertering, jämfört med ett annat alternativ (eller så som webbsidan eller formuläret ser ut idag). AB-testning gör det möjligt att testa dessa två alternativen (A och B) mot varandra på ett kontrollerat sätt. Den som ger bäst resultat, baserat på data från riktiga besökare, vinner. Därefter gör vi nya AB-tester, baserat på de hypoteser vi har, och förfinar och förfinar. Allt för att öka konverteringsgraden, beloppet och aktiveringsgrad.


UX-design

Står för User Experience , dvs användarupplevelse och designen (formgivning) av vår hemsida och formulär ska göra tjänsten så attraktiv och lättnavigerat. Handla om samspel färg, form, texter, grafiska element (knappar, rutor, menyer, osv) för att uppnå bästa möjliga användarupplevelse av vår hemsida (och fler konverteringar)


Agil metodik/ arbetssätt
Agil kan snabbt förklaras som lättrörlig, smidig eller flexibel. När man pratar om att ha ett agilt arbetssätt så syftar det ofta på att man använder metoder som främjar lättrörlighet. Det ger möjlighet till att ständigt förbättra och utvecklas genom att kunna förändra och anpassa projekt och verksamheten beroende på olika omständigheter.

Agila metoder kom fram som en reaktion och motsättning till de traditionella projektledning metoderna. Agilt arbetssätt syftar till att kunna möta de förändrade krav som uppkommer under ett projekt till skillnad från den traditionella vattenfallsmodellen där det inte går att ändra riktning lika lätt.

En tydlig skillnad mellan vattenfallsmetoden är att agila metoder har korta cykler eller “sprintar” och försöker att leverera produktresultat ofta. Dessutom har man feedbackloopar för att kunna justera arbete och fokus för att hela tiden lägga energi på det som är viktigast.


Sprintar
Inom Agil arbetsmetodik arbetar teamet i “sprintar” eller cyklar, för att försöka leverera resultat ofta. Exempelvis arbetar vi med 2-veckors sprintar.


Peer 2 peer- fundraising (dvs Egen Insamling)
Inom fundraising-område finns peer-to-peer (s.k. ”P2P”) eller ”Egna insamling”. Tekniken möjliggör att människor, företag eller skolor kan starta sin egen insamling till förmån för oss – och kan uppmuntra vänner och andra att bidra, och enkelt följa hur det går.


SEO
Sökmotoroptimering, från engelskans Search Engine Optimisation eller förkortat SEO, är ett samlingsnamn för de olika metoder och tekniker som används för att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar i sökmotorer så som Google. Att sökoptimera din hemsida är inte komplicerat. Det handlar om att påverka din hemsidas placering i sökresultatet. De flesta väljer att klicka på de sökresultat som kommer högst upp. Det händer nästan aldrig att vi bläddrar vidare till sidan två i resultatlistan. Vi väljer de förslag som kommer först, och passar inte de så gör vi en ny sökning – men vi bläddrar aldrig vidare i resultatlistan. Med andra ord; ju högre upp vår hemsida kommer på exempelvis Google ju större sannolikhet är det att kunden klickar sig vidare till vår hemsida och anmäler eller skänker pengar till oss.

Eftersom rangordningen av webbsidor sker automatiskt genom algoritmer kan man försöka att optimera den bedömning av en webbsida som sökmotorerna gör genom att genomföra ändringar i de faktorer som algoritmerna tar hänsyn till.

Data warehouse
Även kallat informationslager eller datalager, är en sammanställning av kundinformation från flera källor, utförd på ett sådant sätt att det underlättar en avancerad analys av kundinformationen. Sammanställningen har dessutom en sådan struktur att analysen kan utföras utan mera djupgående IT-kunskaper. Kan vara en samlad källa med all data från alla datakällor hos oss, som vi enkelt jag jobba i och hämta all samlad data ifrån och koppla våra system till.

 

BI-verktyg
Business Intelligence (BI) är ett koncept för effektiv analysering och rapportering som ger tydligare beslutsunderlag och lättillgänglig uppföljning för hela organisationen. Business intelligence är de tekniker, metoder & processer som används för att fatta mer välgrundade beslut baserat på stora mängder data. För att kunna hantera växande datavolymer i din organisation är det helt enkelt viktigt att välja ett BI-system som ger  kontroll och bra beslutsunderlag. 


Marketing automation
Enkelt uttryckt låter dig marketing automation skicka rätt budskap till till rätt person vid rätt tillfälle. Verktyg hjälper dig att automatisera aktiviteter som e-post och hantering av potentiella kunder. Detta gör det lättare att mäta effekten av dina dina marknadsföringskampanjer. Och under tiden som verktyget arbetar får du mer tid över att maximera andra delar av din marknadsföring.

Marketing automation innebär ett steg bort från irrelevant och opersonlig kommunikation till den stora massan. Syftet är istället att effektivisera och frigöra marknadsförarnas tid men samtidigt behålla en hög trovärdighet och kvalitet i det innehåll som skickas ut till målgruppen. Det genererar leads, kartlägger din målgrupps beteende och omvandlar potentiella kunder till betalande kunder.


Kund