Bli fadder

Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer.

Leaving Care – när samhällsvården upphör

Samhället sviker unga när samhällsvården upphör

Att lämna barndomen och ta klivet ut i ett självständigt vuxenliv är en kritisk period i livet för unga världen över. Ungdomsarbetslösheten är ofta hög och bostadsbrist tvingar många att bo kvar hos sina föräldrar i flera år efter myndighetsdagen. Den sociala kontexten – snarare än vilket land man bor i – är avgörande för en ung persons möjligheter till en god start i vuxenlivet. Den som kommer från en trygg familj med god ekonomi och ett stort nätverk har betydligt större möjligheter än den som saknar denna bakgrund. SOS Barnbyar arbetar för att öka kunskapen och förståelsen för den här gruppens behov och rättigheter.

Läs mer om Leaving Care

Röster kring Leaving Care

Att öka delaktigheten hos unga, på väg ut i arbetslivet, är viktigt ur flera aspekter. Nedan hittar du intervjuer med Catharina Gehrke, generalsekreterare för SOS Barnbyar, Bo Vinnerljung, professor vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms Universitet och Christoph Selig, chef Corporate Communications, Deutsche Post DHL Group, samt ansvarig för GoTeach Team som berättar hur de ser på det viktiga arbetet.

Verksamheten i Hammarkullen

SOS Barnbyars mentorsverksamhet i Hammarkullen vänder sig till ensamkommande unga (16-21 år), som bor i nätverkshem. Vi vänder oss till denna målgrupp då den ofta uppvisar svårigheter att etablera sig i det svenska samhället.

I verksamheten arbetar professionella mentorer, som på ett metodiskt sätt arbetar för att stötta de ungas etablering. Med etablerad menar vi rätten att kunna leva ett självständigt och självförsörjande liv, att man känner makt över sin egen framtid och har en bra förståelse för samhället som man även aktivt deltar i. Som etablerad har man även ett fungerande och gynnsamt nätverk och är proaktiv i sin egen utveckling. Det är för etableringen vi verkar.

Läs mer om verksamheten

Röster från Hammarkullen

Ungdomar och mentorer i Hammarkullen berättar om hur de ser på arbetet med Leaving Care. Varför är det viktigt och vad ger det för effekt?

Se filmerna här