Bli fadder
Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Nytt program gör succé: ”Fick jobb på stående fot”

För den som varken har nätverk eller en trygg familj är det svårt att etablera sig i samhället. Genom SOS Barnbyars nya verksamhet får unga stöd på vägen mot ett självförsörjande vuxenliv.
– En ungdom fick jobb på stående fot, berättar Zainab Hussaini på SOS Barnbyar Göteborg.


Att lämna barndomen för att bli en självständig vuxen är nog knappast problemfritt för någon. Saknar man dessutom sociala nätverk och stöd från vuxna blir resan extra svår. En studie gjord av SOS Barnbyar visade att unga som kommer ensamma till Sverige och bor i nätverkshem är den grupp som är i störst behov av stöd på vägen mot vuxenlivet. I nätverkshemmen bor man hos någon man har en koppling till, exempelvis en släkting eller bekant. Ofta någon som själv bara bott här en kort tid – och därför själv saknar nätverk och tillräckliga kunskaper om det svenska samhället.

”Vi fyller de luckor som finns”
I januari 2017 startade SOS Barnbyar därför en mentorverksamhet som vänder sig till just dessa unga. Verksamheten ligger i Hammarkullen, där många unga bor i nätverkshem. Tillsammans med professionella mentorer sätter ungdomarna upp individuella utvecklingsmål.
– Det handlar om att fylla de luckor som finns. SOS Barnbyar jobbar inte med konkurrerande verksamhet, vi är kompletterande. Vi tar vid där inte socialtjänsten eller familjehemmen räcker till, säger Zainab Hussaini, gruppchef SOS Barnbyar Göteborg.

Deltagarna får stöd till ökad självförsörjning
SOS Barnbyar samarbetar med såväl kommunen som flera olika företag.
– Vi har exempelvis ett jättebra samarbete med DHL. I sommar erbjuds ungdomar möjligheten att gå en 40-timmars truckförarutbildning, vilket kommer leda många till arbete. Vi har också exempelvis haft mingelträffar och massintervjuer hos samarbetsföretag som genererat såväl erfarenhet, kunskap och faktiska jobb. En gång fick en ungdom jobb på stående fot, vilket var en sporre för hela gruppen, berättar Zainab. Andra ungdomar har fått jobb på Bostadsbolaget som också ingår i en större samverkanssatsning mellan bland annat kommunen, SOS barnbyar och Bostadsbolaget.

Blev tipsad av en kompis
Warda, 18, har bott i Sverige i 1,5 år. Hon gick med i mentorprogrammet för tre månader sedan.
– Det var en kompis som tipsade mig, berättar hon.

Precis som många andra av ungdomarna har hon fått jobb på Akelius i sommar.
– Det är kul att vi kommer ut och gör olika aktiviteter i stället för att bara sitta hemma. Att få lära känna nya vänner, och att vi kan få hjälp med läxor och sommarjobb, fortsätter Warda.

Planerar fler verksamheter
Verksamheten har varit igång i 1,5 år, och Zainab märker redan att den gör skillnad.
– Det märks på ungdomarnas självförtroende, de var tysta och blyga i början. Och mer konkret har flera av ungdomarna fått jobb. De har skaffat sig cv:n. De har fått träna på intervjusituationer. De har fått lära sig hur man svarar i telefon, vilket är tufft om man inte kan språket så bra, säger hon.

Planen är att starta fler verksamheter i Sverige:
– Vår nationella samordnare kollar på vad som kan fungera. Och det behöver inte nödvändigtvis vara inriktat på ungdomar som bor i nätverkshem. Vi fyller de behov som finns.