Livet förändrades för Nirma och barnen

Nirma förlorade sin man när deras yngsta dotter bara var tre år gammal. Hon lämnades ensam med fyra barn i en av de fattigaste delarna av Bangladesh.

" "

Där bodde de alla tillsammans i ett rum, utan vare sig riktig toalett eller andra livsnödvändigheter. Två av barnen tvingades sluta skolan, då Nirma inte hade råd att betala studieavgiften. De flesta dagar turades de om att äta, eftersom att maten inte räckte till dem alla samtidigt.

Vändningen kom när familjen började få hjälp och stöd av SOS Barnbyars familjestärkande program. Barnen började i skolan igen och de får möjlighet att äta sig mätta varje dag. Nu har Nirma börjat drömma om framtiden igen.

Men Nirma är inte ensam. Hennes situation är många familjers verklighet, och som familjefadder är du med och gör skillnad. Du bestämmer själv hur mycket du vill ge, och kan när som helst justera beloppet.

Varmt tack för ditt stöd!