Bli fadder

Cloe återförenades med sina syskon efter att ha tillbringat sina första år på ett barnhem

Läs mer här

De förlorade sin dotter i en olycka men sorgen har vänt till glädje och barnbarnen har fått ett tryggt hem

Läs mer här

Resan mot självständighet, vårt ansvar för barnen slutar inte när de lämnar barnbyn

Läs mer här

I Sanothimi, Nepal, står dörren till ateljén alltid öppen. Konsten lindrar barnens stress, säger konstläraren i barnbyn

Läs mer här