Bli Fadder
Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

SOS Barnbyar arbetar aktivt för att stärka barns rättigheter och barnperspektivet i internationell och nationell lagstiftning, riktlinjer och policys. Tillsammans med berörda myndigheter, beslutsfattare och lokalsamhällen skapar vi en hållbar framtid.

Genom direkt påverkansarbete i frågor som bidrar till en positiv hållbar framtid för vår målgrupp, samt genom samarbeten och nätverk med offentliga instanser och beslutsfattare, bidrar SOS Barnbyar även med kunskap och kompetens. SOS Barnbyar är representerade i FN och Genève och arbetar där för att stärka barns rättigheter och ingår i flera arbetsgrupper tillsammans med andra barnrättsorganisationer.

SOS Barnbyar ingår i ett antal nationella barnrättsnätverk:

 • Barnrättsnätverket – bidrar bland annat med input till Sveriges rapportering om barnkonventionens efterlevande i Sverige till FN:s barnrättskommittén i Genève. I nätverket ingår nästan 100 organisationer
 • Barnrättsnätverket för utvecklingsfrågor (SOS Barnbyar, Rädda Barnen, Plan Sverige, Unicef och Barnfonden).
 • Concorde – nätverk för civilsamhälleorganisationer för global utveckling riktad mot EU med fokus på minskad fattigdom
 • Barnrättsdelegationen – regeringens nätverk där styrelseledamöterna Bodil Långberg och Mikael Karlsson ingår
 • Forum Syd – har runt 140 medlemsorganisationer i Sverige och alla arbetar för människors rättigheter i en hållbar värld

Internationellt ingår SOS Barnbyar bland annat i följande barnrättsnätverk:

 • The Global Partnership ”End Violence Against Children” (EVAC) där bland annat även med ChildFund, Save the Children, World Vision och Unicef ingår
 • ”Joining Forces – Child Rights Now!”– en vidareutveckling av EVAC med syfte att stötta länder med att stoppa våld mot barn genom barnledda lösningar.
 • European Council on Refugees and Exiles (ECRE), samt The Initiative on Child Rights in the Compacts.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

SOS Barnbyar arbetar också för att barn och unga i våra verksamheter ska få ökad självkänsla och en ökad medvetenhet om sina rättigheter. Vi skapar forum för att barn ska göra sina röster hörda och bli delaktiga i organisationens utveckling för att barn och unga ska involveras i och kunna påverka beslut som rör dem. Arbetet görs i enlighet med FN:s hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals 2030 (SDG 2030). SOS Barnbyar arbetar framför allt med följande mål:

 • mål 1 – ingen fattigdom
 • mål 4 – god utbildning för alla
 • mål 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk utveckling för alla
 • mål 10 – minskad ojämlikhet
 • mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen.
 • Mål 17 – partnerskap

Tack vare ett långsiktigt arbete tillsammans med ett 50-tal barnrättsorganisationer har en ny barnrättslag införts i Benin. Nu ska SOS Barnbyar i Benin kvalitetssäkra de statsägda barnhemmen i landet.

Läs mer om påverkansarbetet i Benin