Bli Fadder
Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Vilken framtid vill du se?

Vi vill se en framtid där alla barn får växa upp i trygghet. Växa upp till självständiga vuxna som i sin tur påverkar, stärker och tar hand om sin omgivning. Vi vet att vårt arbete skapar förutsättningar för en tryggare värld. Med Play Your Part bjuder vi in fler människor att bidra med sin vilja, sitt engagemang och sin tro på att det här är möjligt. Att känna kraften i gemenskapen. För ensamma kan vi göra skillnad. Tillsammans kan vi förändra världen. Väljer du att vara med?

Fattigdomens konsekvenser

Världen står inför stora utmaningar. Utmaningar som driver ännu fler människor in i fattigdom. Och konsekvenserna är fruktansvärda. Barn tvingas arbeta istället för att gå skolan, föräldrar tvingas gifta bort sina döttrar eller överge sitt barn redan vid födseln. De som drabbas hårdast är alltid barnen. De redan mest utsatta. Det är dem vi arbetar med – och för. Det kan låta enkelt. Men det kräver metodiskt och hårt arbete, som tar tid. Och barn som idag lever i otrygghet kan inte vänta.

Hennes barn gick inte i skolan

För bara ett par år sedan behövde Ines nio barn hjälpa sin mamma på marknaden istället för att gå i skolan. Det saknades helt enkelt pengar till skolböcker och skoluniformer. Mjölet som Ines behövde för att kunna baka och sälja bullar köpte hon på kredit. Överskottet var så litet att det bara räckte till lite mat. Förutom sina egna barn ansvarade Ines också för sina barnbarn och ett grannbarn som hade förlorat sina föräldrar. Familjen åt knappt en gång om dagen.

– Situationen var väldigt svår och det kändes smärtsamt att inte kunna försörja familjen. Jag jobbade så hårt jag kunde för att mina barn skulle få ett bättre liv. Hela tiden försökte jag hitta sätt att tjäna pengar, så att barnen skulle slippa behöva tigga hos grannarna, säger Ines.

Tillsammans har vi sett till att Ines barn kan gå i skolan, och att familjen kan hålla ihop. Tillsammans kan vi hjälpa fler familjer som Ines. Väljer du att vara med? Förändra barns framtid i den interaktiva filmen.

Play Your Part

Läs mer

Var med och förändra världen

Är du med i vår kamp för barnen och är redo att engagera dig mer? Välj det sätt som passar dig bäst och var med i arbetet för att skapa en trygg framtid åt barn i utsatthet.

Frågor & Svar

Varför har SOS Barnbyar gjort den här kampanjen?

I vårt senaste initiativ, Play Your Part, som lanseras i oktober vill vi ta ytterligare ett steg för att skapa bättre förutsättningar för fler barn. Vårt mål är att få fler människor att gå från att vilja bidra, till att faktiskt göra det. Vi vill uppmana fler människor att känna kraften i gemenskapen. Att vi alla kan göra något, och att vi tillsammans kan göra något stort.

Initiativet innefattar bland annat en interaktiv dramatisering av vårt arbete som bjuder in tittaren att påverka barns framtid tillsammans med oss. Tittaren får möta barn från olika platser i världen som på olika sätt tvingas möta fattigdomens konsekvenser. På så sätt fortsätter vi att uppmana och utmana människor att ta ställning och trygga barns framtid. Ju fler som ser och agerar, desto större skillnad kan vi göra.

Jag är redan givare/fadder. Varför uppmanas jag att delta?

Barn som idag lever i otrygghet kan inte vänta. Vi ger oss inte utan arbetar ständigt för att hitta nya, innovativa lösningar för att säkra barns framtid. Så även i vår kommunikation, så att vi kan bli fler som tar ansvar för att bidra till en tryggare framtid för barn. För vi vet att vårt arbete fungerar. Det vet du också. Det är därför vi behöver dig. Vi behöver din vilja, ditt engagemang och din fortsatta tro på att det är möjligt. Dela filmen! Sprid budskapet. Tipsa en vän. För ensamma kan vi göra skillnad. Men tillsammans kan vi förändra världen.

Varför valde ni just scenarierna i filmen och hur är de kopplade till er verksamhet?

I vår kommunikation har vi valt att visa på olika exempel på barns utsatthet när föräldrar, av olika skäl – som till exempel fattigdom – inte har möjlighet att tillgodose barnens behov. För det är de barnen vi arbetar med – och för. De som riskerar att falla mellan stolarna, som saknar en trygg vuxen som säkerställer deras behov.

Barn är beroende av fungerande, trygga vuxna för sin säkerhet och för att de ska kunna utvecklas till fungerande vuxna. Barn som växer upp i familjer där föräldrarna inte kan tillgodose barnens behov, tex på grund av fattigdom, riskerar svår utsatthet. Bland annat riskerar de att giftas bort, att säljas eller bidra till familjens försörjning genom att börja arbeta. Barn som förlorat eller riskerar att förlora förälders omsorg tillhör därför de allra mest utsatta grupperna av barn, som löper hög risk för ett framtida liv i fattigdom och utanförskap, ett utanförskap som ofta går i arv. SOS Barnbyar arbetar för att bryta fattigdom och utanförskap hos familjer i risk, så att barn inte ska behöva leva i utsatthet, utan istället kan utvecklas till självständiga, bidragande individer, som i sin tur kan tillgodogöra sina egna barns behov.

Genom att visa dessa exempel, vill vi skapa en insikt och förståelse, samt väcka engagemang hos mottagaren. Vi vill också visa på att tillsammans med SOS Barnbyar har mottagaren en möjlighet att förändra utsikten för dessa barn – en möjlighet att bidra till en lösning, på både kort och lång sikt.

Vad är en social innovatör?

Att vara en social innovatör innebär att tillsammans med samarbetspartners identifiera de innovativa produkter, tjänster, program och finansieringsmodeller som bäst förmår lösa de utmaningar utsatta barn och unga har. Samtidigt vill vi engagera våra givare.

  1. Vi har samma uppdrag och målgrupp som tidigare.
  2. Vi fortsätter att samla in pengar, men skillnaden är att vi vill blir mer snabbfotade och nytänkande i vårt arbete.
  3. När vi identifierar nya och innovativa sätt att agera på kan vi nå betydligt fler barn och unga.
  4. Parallellt med att vi ökar innovationen i det dagliga arbetet, skruvar vi successivt om SOS Barnbyar till att mer och mer verka som sociala innovatörer.