Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

SOS Barnbyars insatser nådde drygt två miljoner barn och vuxna under 2016. Av dessa ingår ungefär 400 000 barn och ungdomar i familjebaserad omvårdnad och familjestärkande program – de två områden som utgör organisationens kärnverksamhet.

Under 2016 kunde 42 procent av familjerna i SOS Barnbyars familjestärkande program lämna verksamheten, bli självförsörjande och börja stå på egna ben. 80 procent av alla barn som uppnått skolålder klarade sina studier. 81 procent av de unga vuxna mellan 18 och 25 år som under 2016 flyttade efter att ha bott i SOS Barnbyars ungdomsboenden och andra varianter av familjebaserad omvårdnad, blev självförsörjande.

Resultat hela verksamheten

SOS Barnbyar driver 575 barnbyar runt om i världen med tillhörande skolor, yrkesskolor, ungdomshus och medicinkliniker. Mer än 600 000 fick stöd genom våra familjestärkande program och sociala center. SOS Barnbyar kan också, genom en omfattande lokal närvaro runtom i världen, lindra lidandet för människor som drabbas av humanitära katastrofer. Under 2016 gjordes över 330 000 katastrofinsatser för barn och vuxna som lever i utsatthet.

Resultat SOS Barnbyar Sverige

SOS Barnbyar Sverige samlar in medel för att bidra till det internationella målet att till år 2030 nå ännu fler barn med insatser som möjliggör en trygg och stabil uppväxt. Under 2016 samlade SOS Barnbyar Sverige in 386 025 000 kronor. Vid årsskiftet hade vi 80 095 fadderskap som bidrog till verksamheten.

För att få ett mer effektivt samarbete mellan insamling och programutveckling har SOS Barnbyar Sverige utvecklat partnerskap med våra medlemsorganisationer i Bolivia, Centralafrikanska republiken, Kambodja, Moçambique och Ukraina. Utöver det stödjer svenska givare ett flertal projekt i olika länder runt om i världen.

Bolivia – Vi når ut till 7217 barn och vuxna genom de svenskfinansierade programmen. Fokus ligger på barnbyverksamhet, ungdomsboenden, yrkesskolor och sociala center där även föräldrakooperativa förskolor ingår.

Centralafrikanska republiken – SOS Barnbyar Sverige finansierar verksamheten i Bouar. Den består av en barnbyn, förskolan, grundskola, familjestärkande program och medicinklinik. Totalt når vi ut till 1905 barn och vuxna.

Kambodja – Vi finansierar flera barnbyar, ungdomsboenden, förskolor, yrkesskolor och familjestärkande program i landet. Sammanlagt får 2500 barn och vuxna stöd genom våra olika insatser.

Moçambique – Vi finansierar barnbyar, förskolor och familjestärkande program som når 2317 barn och vuxna i Moçambique.

Ukraina – Vi finansierar en barnby samt familjestärkande program som når 1054 barn och vuxna i Ukraina.

Så fördelades de insamlade pengarna 2016

Driva våra barnbyar 62,3 %

Familjestärkande program 10,8 %

Avgifter och bidrag till huvudkontoret 4,1 %,

Information/övrigt 3,8 %

Bygga nya barnbyar 5,0 %,

Katastrofhjälp 11,6 %

Kapacitetsförstärkning av lokala SOS-organisationer 1,5 %

Nationell ungdomsverksamhet 0,9 %

Antal förmånstagare i olika världsdelar och verksamheter

ASIEN OCH OCEANIEN

 • 172 barnbyar
 • 107 familjestärkande program
 • 180 skolor och sociala center
 • 7 medicinkliniker
 • 7 länder med katastrofprogram

NORD- OCH SYDAMERIKA

 • 138 barnbyar
 • 109 familjestärkande program
 • 19 skolor och sociala center
 • 2 katastrofprogram

AFRIKA

 • 147 barnbyar
 • 187 familjestärkande program
 • 286 skolor och sociala center
 • 70 medicinkliniker
 • 7 länder med katastrofprogram

EUROPA

 • 114 barnbyar
 • 150 familjestärkande program
 • 171 skolor och sociala center
 • 7 länder med katastrofprogram