Bli Fadder
Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Bli fadder och stötta barn i coronadrabbade områden

Tillsammans kan vi finnas där för barnen långsiktigt

Vi gör allt vi kan för att inget barn ska växa upp ensamt. Under coronavirusets framfart drivs ännu fler människor in i fattigdom och sjukdom och konsekvenserna för barnen är många. Barn som bor i familjer eller samhällen som är dåligt rustade för att förhindra spridningen av infektioner är särskilt utsatta.

I många av de länder där vi är verksamma är tillgången till sjukvård begränsad, vilket gör situationen än mer tuff. Många barn i utsatthet tas hand om av sina far- och morföräldrar som riskerar att drabbas hårt av viruset. Dessutom har många familjer som redan levde på marginalerna blivit av med sin försörjning och fattigdomen riskerar att bli än mer utbredd i redan utsatta områden.

Barnen riskerar att stå helt ensamma kvar, utan någon vuxen som kan ta hand om dem. Stötta barn i coronadrabbade områden – bli fadder idag. Som fadder bidrar du varje månad till att fler barn får växa upp i trygghet.

Bli fadder

Du kan välja att bli fadder till ett barn, en barnby eller där behovet är som störst. Vilket val du än gör kommer du att göra skillnad. När du valt vilken typ av fadder du vill bli och registrerat dig så kommer du att få ta del av uppdateringar kopplat till just ditt fadderskap. Det är viktigt att du får ta del av de fantastiska resultat du är med och skapar, som bekräftar att du verkligen gör skillnad. Ditt stöd gör att fler barn får växa upp i trygghet.

Bli fadder idag

Trygghet skapar framtid

Vi vet att vårt arbete skapar förutsättningar för en tryggare värld. Vi påverkar myndigheter och beslutsfattare. Vi ser till att familjer får hålla ihop. Vi stärker föräldrar för att förhindra att de tvingas ge upp sina barn – och vi finns där om det värsta redan har hänt. Genom att ständigt söka nya och innovativa lösningar säkrar vi framtiden för fler barn. Tillsammans kan vi stötta barn i coronadrabbade områden. Känn kraften i gemenskapen. För ensamma kan vi göra skillnad. Tillsammans kan vi förändra världen.

Andra sätt att bidra

Det finns många sätt att stötta barn i coronadrabbade områden och se till att fler barn får växa upp i trygghet. Förutom att bli fadder eller ge en engångsgåva kan du till exempel handla fina gåvokort i vår gåvoshop, ge ett bidrag till vår katastroffond eller varför inte starta en egen insamling om du fyller jämt eller ska gifta dig?

Vanliga frågor kring fadderskap

Vad händer efter att jag anmält mig som fadder?

När du har anmält dig som fadder får du ett välkomstpaket per post efter ungefär en vecka. Där finns all information du behöver om ditt fadderskap samt en autogiroanmälan som du kan använda om du inte redan registrerat ditt autogiro via BankID i samband med anmälan. Om du väljer att stödja en specifik barnby eller ett specifikt barn kommer du få löpande information direkt från barnbyn två gånger per år; under sommaren och runt jul. Varje år får du också vår tidning SOS Barn.

Hur länge varar mitt fadderskap?

Du väljer själv hur länge du vill vara fadder och kan när som helst avsluta ditt fadderskap genom att ta kontakt med oss. Fadderskapet har ingen bindningstid. När du följer ett barns liv i en barnby får du information om det barnet fram till dess att barnet flyttar ifrån barnbyn. Barnen bor vanligtvis i barnbyn fram till dess att de blir vuxna och flyttar hemifrån. Det är väldigt olika hur länge ungdomarna bor kvar i barnbyn, precis som det är när man har tonåringar eller unga vuxna hemma. Om det är för barnets bästa kan de även återförenas med sin biologiska familj och lämna barnbyn tidigare. När ditt fadderbarn flyttar informerar vi dig skriftligen, samtidigt som du får möjlighet att följa ett annat barn eller en hel barnby.

Hur används mina pengar?

Tillsammans med dig ser vi till att familjer får hålla ihop genom att stärka föräldrar för att förhindra att de tvingas ge upp sina barn. Om det värsta redan har hänt ser vi till att barn får växa upp i trygghet i en av våra barnbyar. Fadderbidrag som inte går till en specifik barnby används där behovet är som störst just nu och hjälper oss i vårt internationella arbete för en framtid där alla barn får växa upp i trygghet. Om du valt att följa ett barn eller en barnby går merparten av fadderbidraget till barnbyn. Där används det bland annat till utgifter för kläder, skolgång, familjestärkande program och sjukvård samt som lön till barnbyföräldrar, läkare och psykologer. En del av fadderbidraget används även där det bäst behövs i SOS Barnbyars övriga internationella verksamhet. Det kan exempelvis handla om att täcka kostnader i andra barnbyar. Denna fördelning säkerställer finansieringen av hela vår verksamhet.

Hur vet jag att pengarna kommer fram?

SOS Barnbyar har ett 90-konto vilket innebär att vi är kontrollerade och godkända av Svensk Insamlingskontroll. De har bestämt att maxgränsen för administrations- och insamlingskostnader för insamlingsorganisationer får ligga på högst 25 procent av de insamlade medlen. Vi granskas även årligen av oberoende revisorer som bland annat har till uppgift att kontrollera att vi följer god redovisningssed samt att vi har väl fungerande interna rutiner. Under 2018 låg insamlings- och administrationskostnaderna på 19,5 procent och 82 procent kunde användas till organisationens livsviktiga och långsiktiga arbete runt om i världen (1,5 procent av reserverade medel från tidigare år har utbetalats). Om du vill läsa mer om vår ekonomi så kan du läsa vår senaste årsredovisning.

Var hittar jag mer information?

Vill du läsa mer om SOS Barnbyar kan du besöka följande sidor: Om oss  Frågor och svar Effektrapporten 2018