Så här är vi organiserade

SOS Children’s Villages International är en världsomspännande federation som förenar medlemsorganisationer i 135 olika länder och territorier under ett varumärke. Organisationen grundades 1949 i Österrike och har sedan dess arbetat för att tillgodose barns grundläggande rättigheter.

Organisationens långa erfarenhet av frågor inom pedagogik, psykologi och barns rättigheter innebär att våra metoder är genomarbetade och beprövade. I jämförelse med institutionell omvårdnad uppvisar SOS Barnbyars verksamhet goda långsiktiga resultat, såväl i låg- som höginkomstländer. Programmen implementeras av nationella medlemsorganisationer som styr och ansvarar över verksamheten i respektive land i linje med nationella lagar och föreskrifter samt riktlinjer och kvalitetsmål från SOS Children’s Villages International. Ramverket har fastställts av Generalsekretariatet (SOS Children’s Villages) med säte i Österrike.

SOS Barnbyar Sverige grundades 1972 och är en medlemsorganisation i den internationella federationen. Organisationen arbetar med insamling, information och volontärverksamhet samt bidrar aktivt till utvecklingen av internationella riktlinjer och policys inom SOS Children’s Villages International. SOS Barnbyar Sveriges uppdrag är att stödja sina partnerländer att driva, utveckla och följa upp program och projekt, både genom aktivt partnerskap och genom att delta i strategisk utveckling internationellt. Vi söker samarbeten med andra organisationer, myndigheter, institutioner, privatpersoner och företag, som kan stödja oss med kunskap och erfarenhet samt ekonomiska och materiella resurser.

Sedan hösten 2016 driver vi även ett nationellt program i Sverige. Målet med den svenska verksamheten är att stötta barn och unga i samhälls- eller alternativ vård och ge dem verktyg för att skapa sig en plattform och bli självständiga, självförsörjande individer.

Verksamheten omfattar ett professionellt mentorsprogram som utgår från ett ungdomscenter i nordöstra Göteborg. Verksamheten fokuserar på barn och unga som kommit till Sverige utan vårdnadshavare. Vår förstudie, och annan forskning i ämnet, har visat att dessa är en särskilt sårbar grupp med extra stora behov av stöd. Inom gruppen ensamkommande finns också en särskilt utsatt subgrupp; unga som är e-bo placerade, det vill säga placerade i eget boende hos anhöriga. Initialt riktar verksamheten sig speciellt till dessa ungdomar.