SOS Barnbyar Logo Orange

Vänföretag

Som vänföretag stödjer ni tillsammans med andra företag något av våra projekt runt om i världen där behovet är som störst just nu. Ni är med oss i vårt arbete för att ge barn som lever i utsatthet en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Som vänföretag laddar ni ert varumärke med goda värden. Tillsammans gör vi något viktigt som uppskattas av medarbetare och kunder. En bra affär helt enkelt.

Investeringsnivå: 100 000 till 249 000 kr/år

Som Vänföretag får ni årligen:

  • Rikta pengarna till ett av våra prioriterade länder
  • Regelbunden information om hur pengarna används
  • Delta i våra nätverksträffar
  • Digitalt material (banners) som visar att ni är ett Vänföretag
  • Presentation på ert företag
  • Synas på vår hemsida med er logotyp

Kontakta oss:

Kristoffer Wihed
Strategic Partnership Manager
+46 736 740 671
[email protected]

Våra Vänföretag