Våra företagssamarbeten

Vänföretag

Som vänföretag stödjer ni tillsammans med andra företag något av våra projekt runt om i världen där behovet är som störst just nu. Ni är med oss i vårt arbete för att ge barn som lever i utsatthet en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Som vänföretag laddar ni ert varumärke med goda värden. Tillsammans gör vi något viktigt som uppskattas av medarbetare och kunder. En bra affär helt enkelt.

Investeringsnivå: 100 000 till 249 000 kr/år

Som Vänföretag får ni årligen:

  • Rikta er investering till något av våra prioriterade länder
  • Återkoppling om vilken effekt investeringen ger
  • Delta i våra nätverksträffar
  • Digitalt material med banners, sociala mediepaket och vår logotyp att använda i era kanaler
  • Presentation på ert företag
  • Omnämnande på vår hemsida

 

Kontakta oss:

[email protected]