SOS Barnbyar Logo Orange

Huvudpartner

Som Huvudpartner arbetar ni långsiktigt med ert hållbarhetsarbete tillsammans med oss. Vi skräddarsyr samarbetet och rapporterar om hur er investering bidrar till FN:s hållbarhetsmål. Vi syns tillsammans och ni får full tillgång till SOS Barnbyars logotyp och annat marknadsmaterial.

Investeringsnivå: Från 1 miljon kr/år

Som Huvudpartner får ni årligen:

  • Rikta pengarna till valfritt land och projekt
  • Tillgång till vår logotyp för internt och externt bruk
  • Möjlighet att besöka projektet ni stödjer
  • Regelbunden information om hur pengarna används
  • Vi deltar tillsammans med er på företagsevenemang och mässor
  • Delta i våra nätverksträffar
  • Göra gemensamma kampanjer med oss på LinkedIn
  • Digitalt material (banners) som visar att ni är en Huvudpartner
  • Presentation på ert företag
  • Synas på vår hemsida med er logotyp, med länk

 

Kontakta oss:

Rami Siman
Strategic Partnership Manager
+46 73 947 98 81
[email protected]

Våra Huvudpartners