Våra företagssamarbeten

Partnerföretag

Partnerföretag är ett bra alternativ för er som kommit lite längre i ert hållbarhetsarbete och vill göra en större satsning tillsammans med oss. Som Partnerföretag öronmärks ert bidrag till något av våra prioriterade länder och vi rapporterar om hur er investering bidrar till FN:s hållbarhetsmål.

Investeringsnivå: Från 250 000 till 999 000 kr/år

Som Partnerföretag får ni årligen:

  • Möjlighet att investera i ett specifikt projekt i något av våra prioriterade länder
  • Återkoppling om vilken effekt investeringen ger
  • Delta i våra nätverksträffar
  • Digitalt material med banners, sociala mediepaket och vår logotyp att använda i era kanaler
  • Presentation på ert företag
  • Omnämnande på vår hemsida

 

Kontakta oss:

[email protected]