Bli Fadder
Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Ungdomsprogram i Göteborg

Från ungdom till vuxen

Sedan 2017 driver vi ett ungdomsprogram i Hammarkullen, Göteborg. Initialt riktades insatserna till ensamkommande unga placerade i nätverkshem, men sedan 2020 har målgruppen utvidgats till att gälla alla ungdomar mellan 16 och 21 år som är eller har varit samhällsplacerade. Målet är dock oförändrat – att stödja ungdomars etablering och möjligheter att bygga upp ett självständigt och självförsörjande vuxenliv.

Mål

Målet med programmet är att öka förutsättningarna för unga som lämnar samhällsvård att uppnå självständighet och självförsörjning. Detta uppnås genom att erbjuda stöd inom fyra livsområden: Hälsa, Nätverk och sammanhang, Samhälle och bostad samt Studier och arbete.

Hur går det till?

Ungdomsprogrammet är förlagt i Hammarkullen och uppbyggt kring individuella mentorsträffar som kombineras med gruppaktiviteter. På kortare sikt ska insatserna bland annat bidra till att stärka ungdomarnas nätverk, kunskap om samhället och den svenska arbetsmarknaden samt förmåga att självständigt söka jobb.

Verksamheten är frivillig och kostnadsfri att delta i. Inskrivningstid varierar utifrån de personliga förutsättningarna, men beräknas uppgå till cirka ett till två år. Våra mentorer är i olika åldrar, med olika bakgrund. Alla har vilja och erfarenhet av att vara ett stöd för personerna i våra program, under deras tid i programmet och verkar hela tiden för att de ska utvecklas i sin egen självständighet och mot att de ska få möjligheter till självförsörjning. Detta ser olika ut för olika deltagare och därför kommer mentorerna att sätta sig med varje person, för att de tillsammans ska kunna göra en planering för hur just den personen ska utvecklas på bästa sätt.

Läs mer