Bli Fadder
Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Samhället sviker unga när samhällsvården upphör

Barn som vuxit upp i samhällets vård och är på väg ut i vuxenlivet möter stora svårigheter att få ett fungerande vuxenliv oavsett var i världen de växer upp. Detta är en av slutsatserna i SOS Barnbyars rapport "Decent Work and Social Protection for Young People Leaving Care".

Att lämna barndomen och ta klivet ut i ett självständigt vuxenliv är en kritisk period i livet för unga världen över. Ungdomsarbetslösheten är ofta hög och bostadsbrist tvingar många att bo kvar hos sina föräldrar i flera år efter myndighetsdagen. Den sociala kontexten – snarare än vilket land man bor i – är avgörande för en ung persons möjligheter till en god start i vuxenlivet. Den som kommer från en trygg familj med god ekonomi och ett stort nätverk har betydligt större möjligheter än den som saknar denna bakgrund.

Särskilt utsatta är de barn runt om i världen som separeras från sina familjer och växer upp i någon form av tillfällig, eller permanent, samhällsvård. Vi vet att vägen ut i vuxenlivet är tuffare för dessa barn än för andra – med få eller inga engagerade vuxna i närheten som kan hjälpa till.

SOS Barnbyar gör deras röster hörda
SOS Barnbyar arbetar för att öka kunskapen och förståelsen för den här gruppens behov och rättigheter. Rapporten "Decent Work and Social Protection for Young People Leaving Care" gör nedstamp i 12 länder som alla skiljer sig åt när det gäller politik, kultur och levnadsstandard. Ändå är det ungefär samma historia som berättas från alla håll. Barn som vuxit upp i samhällets vård och är på väg ut i vuxenlivet möter stora svårigheter med att få ett fungerande vuxenliv. Bristen på stöd från en egen familj utelämnar dem till att söka stöd från staten eller ideella organisationer. 18-åringar med skakig bakgrund, dålig självkänsla och inga kontakter i vuxenvärlden måste från en dag till en annan bli självständiga och självförsörjande vuxna, något som få lyckas med.

Från alla länder i "Decent Work and Social Protection for Young People Leaving Care" rapporteras om stora svårigheter att få arbete och om diskriminering på arbetsmarknaden av de unga som vuxit upp i samhällets vård. De som får arbete är i hög utsträckning underbetalda och anställningarna är osäkra och tillfälliga. I länder där ungdomsarbetslösheten är extrem utsätts den här gruppen i större utsträckning än andra för exploatering och utnyttjande av arbetsgivare.

Misstag att de inte anses vara en sårbar grupp
Samtidigt vet vi generellt för lite om hur det går för de här ungdomarna efter att de tagit klivet ut i ett självständigt vuxenliv, eftersom det gjorts väldigt lite forskning kring deras situation. En orsak till det är att de flesta länder, Sverige inräknat, inte erkänner dem formellt som en särskilt sårbar och utsatt grupp i samhället. När ungdomarna slussas ut från samhällets vård så blir de osynliga i statistiken, och därmed svåra att studera som grupp. Det förhindrar möjligheten att utvärdera vilka insatser som skulle vara de bästa för att unga som vuxit upp i samhällsvård ska integreras i samhället och på arbetsmarknaden.

I SOS Barnbyars rapport, såväl som i annan svensk och internationell forskning, konstateras att för att möjliggöra goda livsvillkor för de här ungdomarna måste man börja arbeta systematiskt och planera inför den period som följer efter att de unga lämnar familjehemmet eller institutionen. Hjälp att hitta bostad, att få den kunskap som behövs för ett oberoende liv, och möjlighet till yrkesutbildning är exempel på behov som samhället kan och bör hjälpa till med.

Och faktum är att situationen i Sverige inte är bättre än på andra håll. Tvärtom så har vi en sämre lagstiftning än till exempel övriga nordiska länder, USA och England, där barn som växer upp i samhällsvården har rätt till förlängt stöd flera år efter 18-årsdagen.

 

Unga som lämnar samhällsvård


Unga som lämnar samhällsvård syftar på barn som vuxit upp i samhällsvård, på institution eller i familjehem, och som när de fyllt 18 ska slussas ut till ett självständigt liv i samhället. De här ungdomarna är särskilt sårbara, eftersom de ofta har en ofullständig skolgång, sämre psykosocial hälsa än genomsnittet, och nästan alltid saknar det stöd och de nätverk som en familj ofta kan erbjuda för att få bostad och arbete. SOS Barnbyar arbetar för att göra dessa ungdomars röster hörda.


Läs rapporten här

Decent Work and Social Protection

...är en rapport som gjorts av SOS Barnbyar tillsammans med Institute of Education för att öka kunskapen och förståelsen för care leavers behov. Studien genomfördes i Cap Verde, Kroatien, Ecuador, Italien, Kosovo, Kirgizistan, Mexiko, Nicaragua, Togo, Tunisien, Uganda och Zimbabwe. Alla länder bekräftar att care leavers är en särskilt sårbar grupp som borde få mer stöd av samhället.

Läs rapporten här