Bli Fadder
Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Ungefär ett av tio barn har förlorat eller riskerar att förlora sina föräldrars stöd och omsorg. Totalt handlar det om 220 miljoner barn världen över. Det kan vara barn som av olika anledningar inte kan leva med sina föräldrar eller som lever i en osäker familjesituation där social utsatthet, fattigdom eller sjukdom riskerar att splittra familjen. Det är för de här barnen vi arbetar.

SOS Barnbyar stärker de familjer som är som mest utsatta, ger alternativ omsorg för barn som av olika skäl inte kan leva med sina föräldrar och förbereder ungdomar för ett självständigt liv. Nyligen genomförde vi en omfattande global utvärdering av samtliga program för att få reda på vilka av våra insatser som ger störst effekt. Den visade att vårt arbete är särskilt framgångsrikt när vi genom förebyggande åtgärder stärker föräldrar, både psykosocialt och genom att bidra till försörjningsmöjligheter. Därför har vi intensifierat det arbetet. Just nu ingår över en halv miljon barn, ungdomar och vuxna i våra familjestärkande program.

Ny satsning i Sverige

Vi arbetar ständigt för att utveckla verksamheten. 2017 etablerade SOS Barnbyar ett nationellt program i Sverige som riktar sig till barn och unga som kommit till Sverige utan vårdnadshavare. Verksamheten, som finns i Hammarkullen i Göteborg, omfattar ett professionellt mentorsprogram som syftar till att ge deltagarna verktyg att bli självständiga, självförsörjande individer.

Följer FN:s hållbarhetsmål

SOS Barnbyars görs i linje med FN:s hållbarhetsmål och FN:s riktlinjer för barn i alternativa omsorgsformer. Målsättningen är att åstadkomma resultat som är mätbara på global nivå. Fram till år 2030 ska SOS Barnbyar kontinuerligt bidra till att främja politiska reformer som stärker barns rättigheter i alla länder där vi är verksamma. Två klart uttalade målsättningar är framtagna av den internationella federationen inom SOS Barnbyar, utifrån hållbarhetsmålen. Den ena är öka antalet barn som har en jämlik möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Den andra är att vi ska vara världens mest effektiva organisation som arbetar för barns rätt till en trygg uppväxt i en kärleksfull familjemiljö.

Lönsamt att investera långsiktigt

Ett mått på vårt arbete är att se hur stor samhällsvinsten är per investerad euro, Social Return On Investment (SROI). I den senaste mätningen (BCG, 2015) var samhällsvinsten i genomsnitt 14 euro per investerad euro. SROI mäter effekterna både på samhället; genom ökade skatteintäkter och minskade samhällskostnader, och på individen; genom till exempel starkare självförtroende, självförsörjning och förmåga att ge nuvarande och framtida barn en trygg uppväxt.

Barn som växer upp med god omsorg utvecklas till trygga vuxna som bidrar till ett starkare samhälle.

Catharina Gehrke
Generalsekreterare, SOS Barnbyar Sverige