SOS Barnbyar Logo Orange

Bli medlem i SOS Barnbyar

Vi behöver dig som medlem!

Vill du vara med och stötta SOS Barnbyar i att skapa ett bättre samhälle för barn och unga att växa upp i och påverka vår utveckling framåt? Bli medlem i SOS Barnbyar i Sverige. För en symbolisk summa på 100 kronor per år blir du en viktig kugge i vår organisation och bidrar samtidigt till att stärka vår röst i samhället. Som medlem har du möjlighet att vara med och påverka SOS Barnbyars arbete framåt och delta i de strategiska beslut som fattas vid årsmötet.

SOS Barnbyar är en ideell organisation som arbetar nationellt och internationellt med målet att ge fler barn möjligheten att växa upp under trygga förhållanden. Att bli medlem innebär ett tydligt ställningstagande för vår målsättning och våra värderingar om allas lika värde och medmänsklighet. Ju fler medlemmar vi får i SOS Barnbyar i Sverige desto starkare blir vi som organisation och medlemskapet innebär att du kan vara med och påverka arbetets utveckling. Du tar uttryckligen ställning för våra principer och värderingar – och bidrar med din röst i den demokratiska processen och vårt påverkansarbete.

Fyll i dina uppgifter 

Läs här om hur SOS Barnbyar behandlar dina personuppgifter.