Skänk din aktieutdelning – helt skattefritt

När du ger din aktieutdelning direkt till SOS Barnbyar behöver du inte betala någon kapitalskatt, för närvarande 30 procent. Detta innebär att om du skänker 1 000 kronor av din aktieutdelning till SOS Barnbyar går hela beloppet till SOS Barnbyars arbete för utsatta barn eftersom det är en skattebefriad gåva.

Det viktiga är att gåvan skänks till mottagaren innan du som privatperson erhåller aktieutdelningen, det vill säga innan bolagsstämman. Samma möjlighet finns för dig som är aktieägare i ett fåmansbolag. Om du däremot först tar emot aktieutdelningen och sedan vill skänka pengar till SOS Barnbyar, dras 30 procent skatt på aktieutdelningen och du får bara 700 kronor kvar i handen. Alltså – om du skänker aktieutdelningen direkt till SOS Barnbyar går 300 kronor mer till vårt arbete.

Din gåva är skattebefriad

Som privatperson kan du skattefritt skänka (hela eller delar av) din aktieutdelning från börsnoterade bolag till ideella organisationer med 90-konto – till exempel SOS Barnbyar. Om du skänker din aktieutdelning till oss går beloppet oavkortat till vårt arbete för att ge fler barn en trygg uppväxt.Vill du bara skänka en del av din utdelning öppnar du ett nytt vp-konto för de aktier vars utdelning du vill skänka. Det är kostnadsfritt att öppna ett vp-konto.

Så här fungerar det

 1. Bestäm vilken/vilka aktieutdelningar du vill skänka till oss och hur mycket.
 2. Gör SOS Barnbyar Sverige till mottagare (”rättighetshavare”) av din utdelning minst en vecka före bolagsstämman i det utdelande bolaget.
 3. Klicka på länken nedanför ”Aktieutdelning gåvoblankett PDF”, fyll i och skriv ut.
 4. Skicka eller lämna in den ifyllda blanketten hos din bank eller aktiemäklare.
Aktieutdelning gåvoblankett PDF
En liten flicka sitter i en större flickas knä. De tittar båda in i kameran och ler.

Vanliga frågor om att skänka aktieutdelning

Uppgifter om SOS Barnbyar som behöver fyllas i.

På blanketten fyller du i:

 • Organisationsnummer: 802405-7815
 • Gåvomottagare/Rättighetshavare: SOS Barnbyar Sverige
 • Utdelningsadress: Box 17256, 104 62 Stockholm, Sverige
 • Plusgiro: 900229-6 eller Bankgiro: 900-2031

Gäller gåvan alla aktier?

I dagsläget gäller det börsnoterade aktier, då det var det som prövades i Regeringsrätten.

När ska jag skänka aktieutdelningen?

Det viktigaste är att gåvan anmäls innan du erhåller aktieutdelningen, det vill säga innan bolagsstämman. Denna lista visar alla bolag och datum för årsstämmor.

Vem kan jag ge aktieutdelningen till för att bli skattebefriad?

Du kan i praktiken avsäga dig rätten till utdelning till vem du vill, men om du vill göra det skattefritt måste mottagaren vara en icke skattepliktig organisation, så som SOS Barnbyar, eftersom vi är en ideell organisation med 90-konto.

Vad gäller för fåmansbolag?

Om du har ett fåmansbolag och vill skänka din aktieutdelning, kan du kontakta din bank så betalar de ut utdelningen till SOS Barnbyar Sverige.

Generella riktlinjer att följa är:

 1. Bolagets styrelse ska lämna förslag till utdelning till årsstämman. Styrelsen upprättar aktiebrev med tillhörande utdelningskuponger, båda blanketterna finns att ladda ner nedan.
 2. Bestäm innan årsstämman om du vill skänka utdelningen till SOS Barnbyar Sverige.
 3. Upprätta gåvobrev, som finns att ladda ned nedanutställt till SOS Barnbyar Sverige.

 

 I gåvobrevet ska följande uppgifter framgå:

 • SOS Barnbyars organisationsnummer: 802405-7815
 • Gåvomottagare/Rättighetshavare: SOS Barnbyar Sverige
 • Utdelningsadress: Box 17256, 104 62 Stockholm, Sverige
 • Plusgiro: 900229-6 eller Bankgiro: 900-2031

 

Det kan vara bra att dokumentera gåvan som bevis vid revision.

Hur länge gäller aktieutdelningsgåvan?

Om inget annat anges gäller gåvan tills vidare och du måste på nytt fylla i blanketten Aktieutdelning gåvoblankett och välja rutan avregistrering.

Hur ska jag deklarera?

Banken eller din aktiemäklare ansvarar för att kapitalskatt inte dras från aktieutdelningen när den sätts in på organisationens konto. Eftersom du aldrig disponerat utdelningen behöver du inte redovisa utdelning och ska heller inte göra något avdrag i deklarationen. Däremot bör du i din deklaration under övriga upplysningar förklara att du skänkt din utdelning.

I händelse av att skatteverket inte fått kontrolluppgifter från banken angående din gåva, kommer skattemyndigheten i din preliminära skatteuträkning dra kapitalskatt som om du disponerat aktieutdelningen själv. Detta åtgärdar du genom att bifoga den kontrolluppgift du fått från banken i din deklaration.