Bli fadder
Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

SOS Barnbyar Sverige arbetar dels för barns rättigheter enligt Barnkonventionen genom opinionsbildning och påverkan, dels med att samla in pengar för att finansiera den internationella verksamheten; som omfattar vård och omsorg av barn som är eller riskerar bli ensamma och växa upp utan förälders omsorg.

Under hösten 2016 utvecklades den svenska verksamheten till att starta ny operativ verksamhet i Göteborg. Verksamheten är en professionell mentorsverksamhet som har sin bas i ett ungdomscenter i Hammarkullen, Göteborg. Denna verksamhetsutveckling är ett resultat av den omfattande förstudie som genomfördes under våren 2015. Läs mer om svenska verksamheten här.

SOS Barnbyar Sverige är en ideell förening och har idag drygt 50 anställda (heltid). Vår verksamhet leds av en generalsekreterare som utses av styrelsen. Styrelsen, som arbetar ideellt, utses av årsmötet efter förslag från valberedningen.

Svenska riktlinjer för insamling

Frivilligorganisationernas Insamlingsråds (FRII) är en branschorganisation och vi följer dess riktlinjer för insamlingsverksamhet. En kvalitetskod har tagits fram inom branschen. Syftet med denna är att på ett tydligt och transparent sätt visa våra givare hur insamlade pengar används. Kvalitetskoden ställer också krav på att varje medlemsorganisation årligen ska upprätta en effektrapport utifrån FRIIs mall för effektrapportering. Effektrapportens syfte är att för givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken nytta organisationen gör. Läs SOS Barnbyars senaste Effektrapport här.

Policys

Här kan du läsa vår miljöpolicy
Här kan du läsa vår placeringspolicy
Här kan du läsa vår insamlingspolicy
Här kan du läsa våra internationella policydokument avseende Code of conduct samt Anti-Fraud and Anti-Corruption

Whistleblowing

SOS Barnbyar har en whistleblowing-funktion. Här kan du läsa mer samt rapportera misstanke om Korruption och om Child Safeguarding.

Givarguiden

Givarguiden är ett verktyg som varje år gör en oberoende granskning av ideella organisationer i Sverige för att säkerställa den demokratiska strukturen, den ekonomiska redovisningen och transparensen mot givare. SOS Barnbyar är godkända och fick i granskningen 2018 utmärkt resultat. Här kan du läsa Givarguidens senaste granskning av SOS Barnbyar.