Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

SOS Barnbyar Sverige är en ideell förening med drygt 50 anställda. Verksamheten leds av en generalsekreterare som utses av styrelsen. Styrelsen arbetar ideellt och utses av årsmötet, efter förslag från valberedningen.

Svenska riktlinjer för insamling

Giva Sverige är en branschorganisation och vi följer dess riktlinjer för insamlingsverksamhet. En kvalitetskod har tagits fram inom branschen. Syftet med denna är att på ett tydligt och transparent sätt visa våra givare hur insamlade pengar används. Kvalitetskoden ställer också krav på att varje medlemsorganisation årligen ska upprätta en effektrapport utifrån Giva Sveriges mall för effektrapportering. Effektrapportens syfte är att för givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken nytta organisationen gör. Läs SOS Barnbyars senaste effektrapport här.

Policys

Här kan du läsa vår miljöpolicy
Här kan du läsa vår placeringspolicy
Här kan du läsa vår insamlingspolicy
Här kan du läsa vår uppförandekod 
Här kan du läsa våra internationella policydokument avseende Code of conduct samt Anti-Fraud and Anti-Corruption

Whistleblowing

SOS Barnbyar har en whistleblowing-funktion. Här kan du läsa mer samt rapportera misstanke om Korruption och om Child Safeguarding.

Vårt 90-konto är din trygghet

SOS Barnbyar Sverige har 90-konto, vilket innebär att vi uppfyller de krav som Svensk Insamlingskontroll har formulerat för alla insamlingsorganisationer. För ideella organisationer som har 90-konto gäller att högst 25 procent av de totala intäkterna får användas för insamling och administration. SOS Barnbyar ligger årligen långt under den angivna gränsen.

Under 2020 låg insamlings- och administrationskostnaderna på 18,6 procent och 83,4 procent kunde användas till organisationens arbete runt om i världen.