Julshop

Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer.

Vår svenska visselblåsarfunktion finns till för dig som har misstanke om att ett barn far illa inom SOS Barnbyars verksamhet. Du kan också göra en anmälan om du själv är utsatt för kränkningar eller övergrepp inom verksamheten.

Gäller din oro ett barn i någon av våra verksamheter runt om i världen så ber vi dig i att första hand använda vår internationella visselblåsarfunktion. Skulle du föredra att göra orosanmälan på svenska så går det bra att använda vår svenska visselblåsarfunktion oavsett vilket land oron är kopplad till, så tar vi det vidare inom organisationen.

Gör en anmälan

Vad är visselblåsning?

Många människor kommer dagligen i kontakt med vår verksamhet och de barn och ungdomar som befinner sig där, runt om i världen. All personal inom SOS Barnbyar har rapporteringsplikt om det kommer till deras vetskap att ett barn far illa inom organisationen och de vet vilka rapporteringsvägar de kan använda.

För de som inte är SOS-personal, samt för de barn och ungdomar som omfattas av våra program, så måste det också finnas enkla vägar att rapportera eventuella oegentligheter och för den skull har SOS Barnbyar upprättat en visselblåsarfunktion. Det är en viktig del i vårt arbete med skydd av barn.

Vad händer sen?

Vid information om misstanke om att barn far illa så handlar vi alltid i enlighet med barnets bästa, och avhängt på misstankens karaktär så vidtar vi de åtgärder som krävs, internt men även externt genom rapportering till polis och andra relevanta myndigheter.

Du kan välja att vara anonym under hela processen, men om du känner dig bekväm med att lämna dina personuppgifter så uppmuntrar vi dig till att göra det, för att ännu bättre kunna hantera din anmälan.

Tack vare din anmälan så kan organisationen få kännedom om missförhållanden i ett tidigt skede och anta effektiva åtgärder för att skydda barnet.

Tack för ditt engagemang!

Child Safeguarding Team
SOS Barnbyar Sverige

Vad kan jag rapportera här?

Här kan du göra en anmälan om du själv är utsatt för kränkningar och/eller övergrepp av någon anställd inom SOS Barnbyar. Det kan handla om t.ex. våld, sexuellt våld, känslomässiga övergrepp, försummelse, integritetskränkning eller dylikt, vilket står i kontrast med vår Child Protection Policy.

Du kan också rapportera misstanke om att barn farit illa inom SOS Barnbyars verksamhet.

Du kommer att bli ombedd att kategorisera händelsen i rapporten.

Om din oro gäller korruption kan du istället använda den här internationella länken.

För generell feedback t.ex. gällande våra programs kvalitet eller insamling, var snäll använd vår Feedback and Complaints form.

Är du anställd inom SOS och din orosanmälan gäller personalfrågor såsom säkerhet och hälsa, var god vänd dig till din närmaste HR-ansvarig eller dennes chef.

Varför ska jag göra en orosanmälan?

SOS Barnbyar jobbar aktivt med att upprätthålla och stärka vårt arbete med skydd av barn inom verksamheten. Genom att göra en orosanmälan när du har misstanke om att barn far illa, så kan du via din rapportering bidra till att förbättra skyddet av barn och unga samt sätta stopp för eventuell oegentlig behandling.

Vilka andra instanser kan jag vända mig till med min orosanmälan?

Om du arbetar inom SOS Barnbyar ber vi dig att vända dig till din nationella Child Safeguarding focal person / det nationella Child Safeguarding teamet. Läs mer i Policy Support Document

Om din oro gäller ett barn du mött i vår svenska verksamhet men där källan till oron egentligen återfinns utanför SOS Barnbyars verksamhetsområde, så ska anmälan inte göras till SOS Barnbyar. Du kan istället vända dig till ditt närmsta socialkontor eller till polisen om oron är av sådan karaktär.

Om du är osäker på hur du ska gå vidare med ett ärende kan du alltid vända dig till ansvarig gruppchef i den lokala SOS-verksamheten för råd. Alla anställda kan nås via SOS Barnbyars växel: 08 545 832 00

Hur ser anmälningsprocessen ut?

För att göra en anmälan, klicka på någon av knapparna högst upp på den här sidan.
I formuläret som följer ombeds du kategorisera och precisera det anmälan gäller. Vi ber dig vara så specifik du kan, för att vi på bästa sätt ska kunna följa upp din anmälan.

Hur kan jag förbli anonym?

Du kan välja att förbli anonym under hela rapporteringsprocessen. Om så önskas så avstå från att fylla i personuppgifter om uppgiftslämnaren i formuläret. Om du är anonym kan du inte senare delges någon uppföljningsinformation om ärendet.