Ge en företagsgåva

En investering som ger effekt

Som företag kan ni välja att ge en företagsgåva eller samarbeta med oss på den nivå som passar er. Oavsett om ni vill göra en liten eller större satsning kan ni vara säkra på att investeringen ger effekt på hela samhällen – långsiktigt.

Vi rådger er i hur ni kan kommunicera kring samarbetet med era kunder och anställda, i kampanjsamarbeten och för att öka medarbetarengagemang. För större investeringar kan ni välja geografisk region och program som passar er verksamhet. Vi skräddarsyr också samarbeten, alltid utifrån vår verksamhets behov. Det kan till exempel röra sig om speciella insatser inom utbildning, hälsa, nutrition, anställningsbarhet med flera exempel.

En bra investering för alla

  • Skapar positiv förändling lokalt och globalt
  • Omsätt era hållbarhetsmål till konkret arbete
  • Följ projektets utveckling genom regelbunden återrapportering
  • Arbeta konkret och målinriktat med ESG, CSRD, FN:s Globala mål och social hållbarhet
  • Stärk er företagskultur, medarbetarengagemang och rekrytering
  • Aktivera er kundbas för att förankra arbetet ytterligare
  • Vi hjälper er med att aktivera partnerskapet både internt och externt.

Partnerskap som bidrar till långsiktig förändring

Effekterna av ett partnerskap med SOS Barnbyar sträcker sig över generationer. Vi finns i närmare 140 länder och jobbar med långsiktiga och förebyggande insatser inom flera områden. Som företag kan ni t.ex. möjliggöra projekt och program som:

  • minskar effekterna av klimatförändringar på redan utsatta grupper och samhällen
  • möjliggör utbildning så som skolgång för barn och yrkesutbildning för vuxna
  • hälsoinsatser och akut stöd vid krig och katastrofer
Klimatarbete.

Hållbar odling i hårt
klimatdrabbade Mozambique

I Moçambique driver vi sedan 2021 ett projekt tillsammans med Hemköp som handlar om att skapa en socialt, ekonomiskt och miljömässigt mer hållbar jordbruksproduktion. Satsningen har lett till att nya, mer miljömässiga, investeringar kunnat göras och hushållens inkomster stärkts.

Projektet bidrar till fler att familjer kan trygga sin livsmedelsförsörjning och säkra barns till mat året runt. Det minskar riskerna för undernäring och att barn drabbas av infektioner – en av de främsta orsakerna till barnadödlighet i landet.

Katastrofinsatser.

Trygghet för barnen som
drabbats av kriget i Ukraina

Vi har funnits i Ukraina i över tjugo år och spelat en viktig roll i att förmedla stöd till barn och familjer som drabbats av kriget. Sedan 2022 har vi nått runt 380 000 personer med direkt eller indirekt stöd. Förutom humanitära insatser, erbjuder vi kontantstöd, psykosocialt stöd och skapar trygga platser där barn kan leka och utvecklas.

SOS Barnbyars verksamheter har utökats från ett fåtal regioner till att nu täcka 70 % av Ukrainas regioner. Vi har fokuserat på att förhindra att familjer separeras och erbjuda skydd och omsorg för barn och familjer.

Sexuell och reproduktiv hälsa.

Barnmorskor på motorcyklar
räddar liv i Togo

Med stöd från Apotea har vi i projektet Baby Moto erbjudit vård till mammor och barn i flera av Togos mest avlägsna byar sedan 2017. Våra barnmorskor åker ut på terränggående motorcyklar för att nå fram med vård och rådgivning där behovet är stort.

Sedan projektets start, har dubbelt så många mammor fått  föda sitt barn i sällskap med en utbildad barnmorska. Oönskade graviditeter hos flickor i skolåldern har minskat med två tredjedelar. Och rådgivning före och efter förlossning har ökat med över 700%.

Social return on investment (SROI)

SROI är en uppskattning av hur stor ekonomisk avkastning samhället får tillbaka genom att investeringar görs i att lösa samhällsutmaningar. Vi har i samarbete med Boston Consulting Group gjort flera mätningar i olika länder. I genomsnitt uppskattas SROI:n på våra program till 5:1, dvs att samhället får tillbaka fem euro per investerad euro som man investerar i våra program. Ta reda på mer i vår senaste effektrapport.

Social return on investment (SROI) är en uppskattning av hur stor ekonomisk avkastning samhället får tillbaka av investeringar i att lösa samhällsutmaningar.

Tack till våra samarbetspartners!

Swedbank Robur, Apotea, Gekås Ullared, Hemköp, Erik Penser Bank, Fastighetsbyrån, GodEl, Eklius, Svenska Postkodlotteriet, Mars, Max, Skandia Mäklarna.

Akademibokhandeln, Apollo, Autoropa, Babyland, DanAds, Deichmann, Delitea, Fitness 24 Seven,  GlowId, Happy Yatching, Harvest Advokatbyrå, Hedlundgruppen, IDÉ House of Brands Sweden, Kiwa Sweden AB, Monterro Services AB, Nordic Paper, Panduro, Pixel Nordic, Ramboll, Sandbergs Development, Sector Alarm, SSP,  Skandia Elevator, Scanlog, Stor & Liten, Svenska Lantchips, Svenska Mäklarhuset, Teleservice Skåne AB, Ulinco Group AB, Winn Hotel

Artikel

Solpaneler som förändrar livet

I Moçambique lever över hälften av befolkningen utan elektricitet. Och vid 18-tiden blir det kolsvart. Två familjer som hittills levt utan elektricitet är Ezedias och Cacildas. De går SOS Barnbyars yrkesutbildning i montering av solpaneler och hoppas kunna bidra både till mer elektricitet i närsamhället, effektivisera sina företag inom sömnad och försörja sina familjer.

Läs mer här

Artikel

Klimatsmart odling leder till mindre fattigdom

Klimatförändringarna slår hårt mot de som lever i fattigdom i Moçambique. Skördarna, som hela familjer livnär sig på, misslyckas. Det leder till näringsbrist, svält och än mer fattigdom. För att stötta familjerna stöttar SOS Barnbyar jordbruksgrupper, där föräldrar lär sig att anpassa sin odling till klimatet och att odla på ett klimatsmart sätt. Fembarnsmamman Aissa är en av dem.

Läs mer här

Artikel

Så skyddar skolungdomar miljön

I Moçambique är det regn när det ska vara varmt. Och när det är varmt är det varmare än någonsin. Skördarna dör och gamla sätt att odla fungerar inte längre. Familjer lider av undernäring och svår fattigdom. I SOS Barnbyars ungdomsklubbar i landet får skolungdomar kunskap om hållbar odling, som både är bättre för klimatet och ger större skördar.

Läs mer här

Artikel

SOS Nytt: Barn ska inte tvingas arbeta

Den här månaden fokuserar vi på SOS Barnbyar, just på vikten av att barn inte ska tvingas arbeta. I det här nyhetsbrevet kan du läsa mer.

Läs mer här

Kontakta oss

Caroline Kallenberg
Insamlingschef
Företag och filantropi
+46 707 746 644
Mejla Caroline

Ida Granqvist
Strategic Partnership Manager
+46 720 883 344
Mejla Ida

Anna-Karin Löfström
Strategic Partnership Manager
+46 701 827 175
Mejla Anna-Karin