Ge en företagsgåva
eller bli samarbetspartner

En investering som ger effekt

Som företag kan ni välja att ge en företagsgåva eller samarbeta med oss på den nivå som passar er. Oavsett om ni vill göra en liten eller större satsning kan ni vara säkra på att investeringen ger effekt på hela samhällen – långsiktigt.

Vi rådger er i hur ni kan kommunicera kring samarbetet med era kunder och anställda, i kampanjsamarbeten och för att öka medarbetarengagemang. För större investeringar kan ni välja geografisk region och program som passar er verksamhet. Vi skräddarsyr också samarbeten, alltid utifrån vår verksamhets behov. Det kan till exempel röra sig om speciella insatser inom utbildning, hälsa, nutrition, anställningsbarhet med flera exempel.

Bidra till långsiktig förändring

Tillsammans med oss kan ni bidra till att nå de Globala målen till år 2030. Om ni samarbetar med oss rapporterar vi om hur er investering bidrar till att uppnå målen. Då får ni veta hur era investeringar gör nytta, ger resultat och effekt. Läs mer här om de globala målen och vilka mål vi tillsammans kan bidra till.

Kontakta oss

Har du frågor om företagsgåvor eller samarbeten? Hör av dig till:

Caroline Kallenberg
Insamlingschef
Företag och filantropi
+46 707 746 644
Mejla Caroline

Ida Granqvist
Strategic Partnership Manager
+46 720 883 344
Mejla Ida

Vilket typ av partnerskap passar er?

VÄNFÖRETAG

Investeringsnivå:
50 000 till 249 000 kr/år

Vänföretag stödjer tillsammans med andra företag något av våra projekt runt om i världen. Ni är med oss i vårt arbete för att ge barn som lever i utsatthet en trygg uppväxt och en bättre framtid.  Ni laddar ert varumärke med goda värden och tillsammans gör vi något viktigt som uppskattas av medarbetare och kunder.

 • Rikta er investering till något av våra prioriterade länder
 • Återkoppling om vilken effekt investeringen ger
 • Delta i våra nätverksträffar
 • Digitalt material med banners, sociala mediepaket och vår logotyp att använda i era kanaler
 • Presentation på ert företag
 • Omnämnande på vår hemsida

Vänföretag får årligen:

PARTNER

Investeringsnivå:
250 000 till 999 000 kr/år

Ett bra alternativ för er som kommit lite längre i ert hållbarhetsarbete och vill göra en större satsning tillsammans med oss. Som Partner visar ni personal och kunder att ert företag menar allvar med att ta ett socialt ansvar för en hållbar framtid. Er investering öronmärks till något av våra prioriterade länder och vi rapporterar om hur er investering bidrar till FN:s hållbarhetsmål.

 • Investera i ett specifikt projekt i något av våra prioriterade länder
 • Återkoppling om vilken effekt investeringen ger
 • Digitalt material med banners, sociala mediepaket och vår logotyp att använda i era kanaler
 • Presentation på ert företag
 • Omnämnande på vår hemsida

Partners får årligen:

HUVUDPARTNER

Investeringsnivå:
Från 1 miljon kr/år

Som Huvudpartner arbetar ni långsiktigt med ert hållbarhetsarbete tillsammans med oss. Vi skräddarsyr samarbetet och rapporterar om hur er investering ger effekt. Vi syns tillsammans och ni får full tillgång till SOS Barnbyars logotyp och annat marknadsmaterial.

 • Investera i ett specifikt land eller projekt
 • Möjlighet att besöka verksamheten digitalt eller fysiskt
 • Återkoppling om vilken effekt investeringen ger
 • Digitalt material med banners, sociala mediepaket och vår logotyp att använda i era kanaler
 • Presentation på ert företag
 • Synlighet på vår hemsida med er logotyp

Huvudpartners får årligen:

Vad vårt arbete går ut på

En familj med två barn och två vuxna.

Familjer stöttas så att de kan hålla ihop och föräldrarna kan finnas för sina barn.

God omsorg för barn i en familj.

Barn som är ensamma får en familj och ett tryggt hem i vår omsorg.

Vi påverkar regeringar och beslutsfattare. Står upp för barns rättigheter.

Vi påverkar regeringar och beslutsfattare för barns rättigheter.

Insatser våra partners stöttar

Barnmorskor räddar barn och mammor i Togo

Med stöd från Apotea har vi i projektet Baby Moto erbjudit vård till mammor och barn i flera av Togos mest avlägsna byar sedan 2017. Våra barnmorskor åker ut på terränggående motorcyklar för att nå fram med vård och rådgivning där behovet är stort.

Sedan projektets start, har dubbelt så många mammor fått  föda sitt barn i sällskap med en utbildad barnmorska. Oönskade graviditeter hos flickor i skolåldern har minskat med två tredjedelar. Och rådgivning före och efter förlossning har ökat med över 700%.

Hållbar odling i Moçambique ger barnen växtkraft

I Moçambique driver vi sedan 2021 ett projekt tillsammans med Hemköp som handlar om att skapa en socialt, ekonomiskt och miljömässigt mer hållbar jordbruksproduktion. Satsningen har lett till att nya, mer miljömässiga, investeringar kunnat göras och hushållens inkomster stärkts – vilket bidragit till att barnens situation förbättrats.

Insatserna bidrar till att familjerna kan trygga sin livsmedelsförsörjning och säkra att barn har tillgång till mat året runt. Det minskar riskerna för undernäring och att barn drabbas av infektioner, vilket är en av de främsta orsakerna till barnadödlighet i landet.

Trygghet för barnen som drabbats i Ukraina

Vi har varit verksamma i Ukraina i över tjugo år och spelat en viktig roll i att förmedla  stöd till hundratusentals barn och vuxna som drabbats av kriget i landet. Sedan krigets början 2022 har vi nått runt 370 000 personer med direkt eller indirekt stöd. Förutom humanitära insatser, erbjuder de kontantstöd, psykosocialt stöd och skapar trygga platser där barn kan leka och utvecklas.

SOS Barnbyars insatser har utökats från att endast ha funnits i ett fåtal regioner föregående år till att nu täcka 70 % av Ukrainas regioner. De har fokuserat på att förhindra att familjer separeras, erbjuda skydd och omsorg för barn och familjer, samt ge humanitärt stöd såsom mat, filtar och nödhjälp.

Effekten ni möjliggör

90%

Säkrar basbehoven

90% av de som tidigare varit med i våra program har som vuxna ett eget hem, mat på bordet och lever idag ett bra liv.

90%

Bryter fattigdomsspiralen

90% av de som tidigare varit med i våra program ger sina egna barn en trygg uppväxt, tack vare att de själva vuxit upp i en trygg miljö. Vi gör skillnad i generationer framåt.

80%

Möjliggör självförsörjning

80% av de som tidigare varit med i våra program har utbildat sig och skapat förutsättningar för ett stabilt arbetsliv.

Tack till våra samarbetspartners!

SOS Barnbyars huduvdpartners, Swedbank Robur, Apotea, Gekås, Hemköp, Erik Penser Bank, GodEl, Akelius, Heimstaden, Fastighetsbyrån, MAX Hamburgare, Svenska Postkodlotteriet, MARS, Lotus Maskin & Transport, SkandiaMäklarna.

Akademibokhandeln, Apollo, Babyland, Bower, Deichmann, Delitea, Fitness 24 Seven,  GlowId, Happy Yatching, Hedlundgruppen, IDÉ House of Brands Sweden, Panduro, Pixel Nordic, Ramboll, Sector Alarm, SSP, Stadium, Stor & Liten, Svenska Lantchips, Svenska Mäklarhuset, Tessin

Artikel

Så kan företag efterleva barnkonventionen

Hur påverkar FN:s konvention om barnets rättigheter företagen och vad kan man som företag göra för att efterleva den?

Läs mer här

Artikel

Gekås engagerar sina medarbetare

Gekås inledde sitt samarbete med oss 2009. De stödjer verksamhet i Indien och Bangladesh - och samarbetet med SOS Barnbyar är en viktig pusselbit i det hållbarhetsarbete företaget gör. 

Läs mer här

Artikel

DHL: ”Vi tar hållbarhet på allvar”

För ett företag som DHL är det otroligt viktigt att arbeta med hållbarhet, både social och miljömässig. Det är viktigt för ledningen, deras anställda och kunder. Hållbarheten är så pass viktig i företaget att den numera är en del av deras DNA och de tar stora steg framåt. Strategin är att reducera utsläppen med 50 &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/foretag/">Continued</a>

Läs mer här

Artikel

Hur kan man engagera sina medarbetare?

Hållbarhet är en viktig fråga för många företag och för många är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare.

Läs mer här