SOS Barnbyar Logo Orange

SOS Barnbyar behöver dig som medlem

Välkommen att bli medlem

Här kan du enkelt blir medlem i SOS Barnbyar eller förnya ditt existerande medlemskap. Medlemskapet kostar 100 kr per år och kan när som helst avslutas.

Som medlem stöttar du SOS Barnbyar i att skapa ett bättre samhälle för barn och unga att växa upp i och påverkar vår utveckling framåt.

Du blir en viktig kugge i vår organisation och bidrar samtidigt till att stärka vår röst i samhället. Våra medlemmar får möjlighet att vara med och påverka SOS Barnbyars arbete framåt och delta i de strategiska beslut som fattas vid årsmötet.

SOS Barnbyar är en ideell organisation som arbetar nationellt och internationellt med målet att ge fler barn möjligheten att växa upp under trygga förhållanden. Att bli medlem innebär ett tydligt ställningstagande för vår målsättning och våra värderingar om allas lika värde och medmänsklighet. Ju fler medlemmar vi får i SOS Barnbyar i Sverige desto starkare blir vi som organisation och medlemskapet innebär att du kan vara med och påverka arbetets utveckling. Du tar uttryckligen ställning för våra principer och värderingar – och bidrar med din röst i den demokratiska processen och vårt påverkansarbete.