Vi har funnits sedan 1949

I mer än 70 år har SOS Barnbyar arbetat för att inte ett enda barn ska växa upp ensamt. Det är en vision som föddes i Imst, Österrike, för att ge barn som förlorat sina föräldrar under andra världskriget, möjlighet att växa upp under familjeliknande förhållanden tillsammans med sina syskon och en trygg vuxen. Det visade sig att SOS-modellen fungerade, och hade en positiv effekt på barnen och samhället i stort. Fler länder tog efter filosofin de följande åren, och allt fler barn, som av olika anledningar separerats från sina föräldrar, fick chansen att växa upp i trygghet.

SOS Barnbyar arbetar numera även förebyggande med att stärka familjer som lever i utsatthet, så att de ska få hålla ihop och undvika att splittras på grund av fattigdom, arbetslöshet och andra påverkande orsaker. Idag är SOS Barnbyar en världsomspännande barnrättsorganisation som verkar i 138 länder för att trygga barns nutid – och framtid. För barn som lever i otrygghet kan inte vänta.