SOS Barnbyars rapporter

"Glappet" SOS Barnbyars rapport om situationen för unga som lämnar samhällsvård.

Glappet

Den här rapporten handlar om de unga som lämnar samhällsvård och om det glapp bristen på eftervård försätter dem i. Läs rapporten här.

SOS Barnbyars rapport "Hur bra förälder är kommunen". En granskning av stöder till unga i samhällets vård.

Hur bra förälder är kommunen?

6 av 10 kommuner brister i stödet till samhällsvårdade unga i övergången till vuxenlivet. Det stöd som barn och unga kan räkna med är för slumpmässigt och beror i allt för hög grad på tur. Läs rapporten här.

Omslag till SOS Barnbyars rapport "Mitt samhälle mitt liv"

Mitt samhälle, mitt liv

I denna rapport kan du ta del av det projekt som pilottestade med målet att ta fram en metodik för hur ett ungdomsråd kan anpassas och formas inom SOS Barnbyar. Läs rapporten här.

Omslag till projektrapport för SOS Barnbyars projekt "Stöd vid familjeåterförening"

Stöd vid familjeåterförening slutrapport

Slutrapport för projektet ”Stöd vid familjeåterförening” . Läs den här.  Önskar du läsa rapporten på engelska? Klicka här för engelsk version.

Slutrapport i lärande utvärdering av AMIF-projektet Stöd till familjeåterförening vid SOS Barnbyar i Göteborg.

Utvärdering Stöd vid familjeåterförening

Extern avslutande utvärderingsrapporten i en lärande utvärdering av Migrationsverkets AMIF-projekt Stöd till familjeåterförening. Läs den här.

SOS Barnbyars förstudie "För jag har ingen" handlar om situationen och behoven hos unga mammor som lämnar samhällsvården.

För jag har ingen

En förstudie om situationen och behoven för unga mammor med erfarenhet av samhällsvård. Läs den här. För kortversionen klicka här.