Bli fadder

Som fadder ger du fler barn en trygg uppväxt

När du blir fadder stöttar du inte bara arbetet i en av våra barnbyar runt om i världen, du bidrar också direkt till att fler barn får möjlighet att växa upp i en trygg och kärleksfull miljö.

Det finns alltid fler sätt för dig att bidra.

Förutom att bli fadder kan du också stödja vårt arbete genom att till exempel ge ett bidrag, engagera din skola eller skänka en engångsgåva.

Pengarna når fram

Förra året samlade vi in
386 025 000 kronor
, en ökning med 37 miljoner från föregående år.

Så mycket betalades ut till ändamålet. Administration och insamling 14,5 procent 2,5 procent är reserverat men ännu ej utbetalt.

Mer pengar för varje år.
Genom att SOS Barnbyar Sverige stadigt ökar insamlingen kan mer pengar skickas ut till verksamheten.