Kontakta oss

Frågor om fadderskap och gåvor
Kontakta Givarservice på 08 545 832 04 eller [email protected]
Telefontid måndag – fredag 9.00-15.00 (lunchstängt 12.00-13.00)

Frågor om testamentering
Kontakta Marie Enmark på 0737 334 190 eller  [email protected]

Samarbeten företag
Kontakta [email protected] eller
Caroline Kallenberg, insamlingschef företag, stiftelser och stora donationer på
0707 746 644

Nationella program Stockholm
Kontakta samordnare på 08 545 83 208

Nationella program Göteborg
Kontakta mentorer på 0729 732 862

Skolfrågor
Mejla Skolfrågor

Övriga ärenden
08 545 832 00 eller [email protected]
Telefontid måndag – fredag 9.00-15.00 (lunchstängt 12.00-13.00)

Läs mer om våra värvare på stan!

Stockholm

Besöksadress
Krukmakargatan 37 A
118 51 Stockholm

Postadress
Box 17256
104 62 Stockholm

Göteborg

Besöksadress
Bredfjällsgatan 36
42435 Angered

Postadress
Box 20
424 21 Angered

 

Har vi ringt dig?

Just nu arbetar vi med att rekrytera fler månadsgivare. Funderar du på om du blivit uppringd av oss? Vi samarbetar med följande företag före telemarketing:

Loyalty Nordic:

0854583204, 0313045931

Becksmo Kommunikation:

0842503932, 0770710237

Wiraya:

0850929407, 0850929408, 0850929409

Insamling – Privat

Johan Röisland
Enhetschef
+46 700 992 745
Mejla Johan

Gabriella Arroyo
Handläggare Givarservice
+46 854 583 204
Mejla Gabriella

Manda Stenqvist
Ansvarig medlemsrekrytering
+46 731 588 308
Mejla Manda

Lovisa Sjögren
Affärsansvarig engångsgivande
+46 705 744 130
Mejla Lovisa

Desirée Bergman
CX Strateg
+46 707 557 644
Mejla Desirée

Matilda Bergman
MA specialist
+46 701 898 391
Mejla Matilda

Insamling – Företag, stiftelser och stora donationer

Caroline Kallenberg
Enhetschef
+46 707 746 644
Mejla Caroline

Ida Granqvist
Strategic Partnership Manager
+46 720 883 344
Mejla Ida

Alexandra Byröd
Ansvarig filantroper och stiftelser
+46 701 453 044
Mejla Alexandra

Anna-Karin Löfström
Strategic Partnership Manager
+46 701 827 175
Mejla Anna-Karin

Mirka Kontinen
CRM specialist och företagsstöd
+46 733 456 584
Mejla Mirka

Martina Hallin
Ansvarig Testamentsgåvor
+46 76 647 47 64
Mejla Martina

Marknad & Kommunikation

Karin Cassinger
Enhetschef
+46 767 141 417
Mejla Karin

Johanna Perwe
Redaktör
+46 768 510 485
Mejla Johanna

Isabell Sjöberg
Innehållsproducent
+46 766 410 363
Mejla Isabell

Kristina Wärngård
Kommunikatör
+46 768 567 232
Mejla Kristina

Jenny Johansson
Projektledare
+46 707 557 977
Mejla Jenny

Marcus Jonsson
Projektledare
+46 705 136 648
Mejla Marcus

Programutveckling Internationellt

Petra Nyberg
Enhetschef

TJÄNSTLEDIG (tf Generalsekreterare)

Elin Axelgren
Programansvarig och teamledare
+46 736 947 965
Mejla Elin

Gabriella Kamal
Programansvarig
+46 708 319 088
Mejla Gabriella

Linda Granberger Harasaki
Programansvarig
+ 46 731 457 293
Mejla Linda

Pierre Devé
Programansvarig
+46 722 888 177
Mejla Pierre

Shanna Löfgren
Programansvarig
+46 729 683 782
Mejla Shanna

Programutveckling Nationellt

Linda Windahl
tf. Chef nationella program
+46 708 888 584
Mejla Linda

Linnea Baksås Martinsson
Barnrättsjurist
+46 700 221 717
Mejla Linnea

Hanna-Liisa Juntti
Verksamhetschef
+46 728 198 302
Mejla Hanna-Liisa

Synnöve Corson
Verksamhetsutvecklare
+46 708 433 268
Mejla Synnöve

Katja Enzell
Samordnare
ungdomsprogram
Stockholm
+46 723 798 359
Mejla Katja

Linnea De Leon
Samordnare
ungdomsprogram
Stockholm
+46 768 918 715
Mejla Linnea

Beatrice Billing
Samordnare
ungdomsprogram
Stockholm
+46 707 130 243
Mejla Beatrice

Ulrika Alenius
Samordnare
ungdomsprogram
Göteborg
+46 734 054 631
Mejla Ulrika

Sebastian Sjöström
Samordnare
ungdomsprogram
Linköping
+46 8 545 83 208
Mejla Sebastian

Sandra Jannati
Familjesamordnare
Stockholm
+46 709 433 328
Mejla Sandra

Sara Kvarngren
Familjesamordnare
Stockholm
+46 708 433 346
Mejla Sara

Mats Johansson
Mentor
ungdomsprogram
Göteborg
+46 731 457 319
Mejla Mats

Ramon Calvo
Mentor
ungdomsprogram
Göteborg
+46 734 056 512
Mejla Ramon

Malin Wig
Projektledare
ungdomsprogram
Göteborg
+46 734 044 035
Mejla Malin

Amy Feng
Koordinator
+46 708 851 164
Mejla Amy

Affärsutveckling & Tech

Robin Spinelli Scala
Enhetschef
+46 723 798 357
Mejla Robin

Emil Karlsson
Analytiker
+46 734 100 122
Mejla Emil

Johan Bergqvist
Affärsstrateg
+46 708 814 154
Mejla Johan

Ekonomi & Finans

Peter Stockenberg
Redovisningsansvarig
+46 729 683 783
Mejla Peter

Anna Olsson Jäderström
Controller
+46 700 373 537
Mejla Anna

Lisa Ahola Flink
Ekonomiassistent
+46 729 683 770
Mejla Lisa

Marie Enmark
Testamentshandläggare
+46 737 334 190
Mejla Marie

Kultur & Medarbetarskap

Malin Marken
Enhets- och HR chef
+46 709 598 997
Mejla Malin

Mie Sadio
Kontorsansvarig och
volontärsamordnare
+46 701 706 869
Mejla Mie

Generalsekreterare

Petra Nyberg
tf. Generalsekreterare
+46 701 406 846
Mejla Petra

Ann-Sofie Olsson
tf. Ansvarig press och public affairs
+46 763 164 094
Mejla Ann-Sofie

Anna Ernestam
Generalsekreterare

TJÄNSTLEDIG