Vår verksamhet i Sverige

SOS Barnbyar startade nationell programverksamhet i Sverige år 2017. I vårt ungdomsprogram stöttar vi ungdomar i övergången från samhällsvård till ett självständigt och självförsörjande vuxenliv. I vårt familjestärkande program stöttar vi nyanlända familjer för att underlätta deras etablering i samhället.

Mer om våra nationella program

Nyhet

Letar ditt företag pålitliga sommarjobbare?

I våra ungdomsprogram i Stockholm och Göteborg finns många engagerade unga, som vill ta nästa steg i livet. Vi stöttar unga som lämnar samhällsvård och saknar kontaktnät.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar invald som expert i Socialstyrelsens nya råd

SOS Barnbyar har valts ut som en, av totalt 17 experter från civilsamhället, till nytt råd för barn och unga.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Så kan stödet till utsatta unga förbättras

Stödet för unga som lämnar samhällsvård har stora brister. Det är en grupp som gång på gång bortprioriteras av politiker och samhället i stort. Den statliga utredningen För barn och unga i samhällsvård presenterades den 6 november. I den finns flera förslag på hur stödet för de här unga kan förbättras. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall har här en chans att bli den politiker som går från ord till handling. Handling som kan leda till en ljusare framtid för hundratals ungdomar varje år, skriver Petra Nyberg, tillförordnad generalsekreterare på SOS Barnbyar. Du är fortfarande 17 år, men din 18-årsdag närmar sig. Du har vuxit upp i familjehem därför att du blev misshandlad som liten. Du är en av de drygt 26 000 unga som enligt Socialstyrelsen varje år samhällsplaceras. Samhället har varit din förälder. Men nu är det tre månader kvar innan du blir myndig. Då måste du lämna familjehemmet. Samhället är om nittio dagar inte längre din förälder. Du står därför inför flera livsavgörande beslut. Vart ska du ta vägen? Hur ska du försörja dig? Och hur ska du hinna med skolan medan du försöker lösa de andra frågorna? Det är i detta glapp som unga som lämnar samhällsvård befinner sig.

Läs mer här

Glappet

Vår rapport Glappet handlar om situationen för unga som lämnar samhällsvård i Sverige. Den belyser det glapp som finns mellan målgruppens behov och det begränsade stöd som erbjuds idag, samt vad som krävs för att minska glappet.

Ta del av rapporten
SOS Barnbyars poddserie "På egna ben"

SOS Barnbyars podcast

I dokumentärserien ”På egna ben” belyser vi situationen för unga i Sverige som behöver möta vuxenlivet på egen hand, efter att ha varit placerade i samhällsvård.

När unga placeras, på till exempel HVB-hem eller i familjehem, tar samhället över föräldraansvaret. I många fall är samhället inte är en tillräckligt bra förälder och att unga lämnas vind för våg när de tidigt tvingas ta klivet in i vuxenlivet.

I den här dokumentärserien hör du ett antal modiga unga berätta om sina erfarenheter av att tidigt i livet behöva stå på egna ben.

Lyssna på podden