Bli Fadder
Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Vårt arbete i Sverige

Vad händer när samhällsvården upphör?

Alla barn mår bra av att få växa upp i ett stabilt sammanhang med stöd från vuxna. Om ursprungsfamiljen inte har möjlighet att erbjuda en sådan miljö ska de få stöd från samhället. Men ibland är problemen för stora, och ett barn måste separeras från sin familj och placeras i samhällsvård. Dessa barn är särskilt utsatta då de oftare än andra genomlever uppslitande uppbrott, avbruten skolgång och vuxna som sviker. Detta är erfarenheter som kan påverka långt in i vuxen ålder, kanske hela livet.

Vi har över 70 års internationell erfarenhet av barn och unga i samhällsvård. Vi arbetar för att öka kunskapen om denna målgrupps förutsättningar, behov och rättigheter och erbjuder även direkt stöd. I vår nationella programverksamhet arbetar vi både med familjer och med ungdomar för att stödja dem i övergången till ett självständigt och självförsörjande liv.