Vårt arbete i Sverige

SOS Barnbyar startade nationell programverksamhet i Sverige år 2017. I vårt ungdomsprogram stöttar vi ungdomar i övergången från samhällsvård till ett självständigt och självförsörjande vuxenliv. I vårt familjestärkande program stöttar vi nyanlända familjer för att underlätta deras etablering i samhället.

Mer om våra nationella program

Glappet

Vår rapport Glappet handlar om situationen för unga som lämnar samhällsvård i Sverige. Den belyser det glapp som finns mellan målgruppens behov och det begränsade stöd som erbjuds idag, samt vad som krävs för att minska glappet.

Ta del av rapporten

6 av 10 kommuner brister i stödet till ungdomar

Många kommuner brister i stödet till samhällsvårdade unga i övergången till vuxenlivet. Det stöd som barn och unga kan räkna med är för slumpmässigt och beror i allt för hög grad på tur.

Läs rapporten

SOS Barnbyars podcast

I dokumentärserien ”På egna ben” belyser vi situationen för unga i Sverige som behöver möta vuxenlivet på egen hand, efter att ha varit placerade i samhällsvård.

När unga placeras, på till exempel HVB-hem eller i familjehem, tar samhället över föräldraansvaret. I många fall är samhället inte är en tillräckligt bra förälder och att unga lämnas vind för våg när de tidigt tvingas ta klivet in i vuxenlivet.

I den här dokumentärserien hör du ett antal modiga unga berätta om sina erfarenheter av att tidigt i livet behöva stå på egna ben.

Lyssna på podden
SOS Barnbyars poddserie "På egna ben"
Omslag till SOS Barnbyars rapport "Mitt samhälle mitt liv"

Mitt samhälle, mitt liv

I denna rapport kan du ta del av det projekt som pilottestade med målet att ta fram en metodik för hur ett ungdomsråd kan anpassas och formas inom SOS Barnbyar.

Läs rapporten

För jag har ingen

En förstudie om situationen och behoven för unga mammor med erfarenhet av samhällsvård.

En av Sveriges mest bortglömda grupper är unga som växer upp på institution eller i familjehem. Samhället har tagit över föräldraansvaret för dem, men när ungdomarna fyller 18 år lämnas de ofta vind för våg för att klara sig på egen hand som självständiga vuxna. Att under denna övergång själv bli förälder innebär ytterligare utmaningar.

Vi har med hjälp av finansiering från ESF genomfört förstudien ”För jag har ingen” för att försöka bringa klarhet i frågan om unga mammor som lämnat samhällsvårdens särskilda situation och behov.

Läs kortversionen av förstudien
Läs den fullständiga förstudien
Omslag till SOS Barnbyars förstudie "För jag har ingen".

“Kommunerna borde tvingas att ta sitt föräldraansvar”

Vilket stöd du får efter 18-årsdagen om du vuxit upp i samhällets vård beror helt på vilken kommun du råkade placeras i. Många lämnas vind för våg. Vi fick en intervju med Bo Vinnerljung, professor vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms Universitet, som utifrån sin forskning drar slutsatsen att en tvingande lagstiftning måste till.

– Det är ingen som bryr sig om de här ungarna. Politikerna på nationell nivå struntar i dem, en hel del ungdomar har ingen självklar kontakt med sina biologiska familjer och många familjehem ser dem inte som en del av familjen när de flyttat, säger Bo Vinnerljung.

Läs hela intervjun
Bo Vinnerljung, Stockholms universitet.
Christoph Selig, Head of GoTeach Team at Deutsche Post DHL Goup.

GoTeach stöttar unga in i arbetslivet

Idag ingår mer än 2 000 ungdomar i 30 länder och totalt över 7000 volontärer i ”GoTeach” – ett partnerskap mellan SOS Barnbyar och DHL. Partnerskapet stöttar unga med tuff socioekonomisk bakgrund i att utvecklas till självförsörjande vuxna.

– Att unga ska kunna bli självförsörjande och självständiga är grunden för ett fungerande samhälle och vi vill stötta unga i övergången till arbetslivet. Vi såg också att vi kunde, och kan, erbjuda den här gruppen unga något som är meningsfullt för dem, säger Christoph Selig, Head of GoTeach Team at Deutsche Post DHL Goup.

Läs mer här

Samarbeten och social innovation för ungdomarnas bästa

Ett gott samarbete mellan stat, civilsamhälle och näringsliv bidrar inte enbart till att unga i utsatthet utvecklas, utan bygger även stabila och hållbara samhällen. SOS Barnbyar har många framstående exempel på när det lyckas väl. För att lyckas i vårt arbete söker vi ständigt nya samarbeten och verkar för socialt innovativa arbetssätt för att nå bästa effekt. Samtidigt vill vi dock aldrig förlora vår förankring i forskning och evidens, så att vi vet att vi stöttar deltagarna med rätt insatser.

Läs mer här
En tjej sitter i en gaffeltruck i DHL:s lagerlokal.