Vi arbetar för barns rättigheter

Vi arbetar på lokal, nationell och internationell nivå för att möta behoven av sociala utvecklingen hos de mest utsatta barnen och ungdomarna. Vi arbetar för att påverka och förbättra policys som skyddar barn, stärker familjer och stödjer samhällen. Vi samarbetar med andra erkända aktörer som arbetar för att skydda och främja barns rättigheter.

Ge en gåva