Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

6 av 10 skänker regelbundet till ideella organisationer, och allt fler väljer att också ge en gåva till förmån för humanitära ändamål i sitt testamente. Är du en av dem?

Ett av tio barn växer upp utan sin familj. Utan någon som ser efter dem, och utan någon som står vid deras sida. Det är därför vi finns. Och det är därför det är tur att människor som du finns, som utan att känna de här barnen, känner för dem. Det gör dig till en viktig vuxen för barn som annars skulle växa upp utan vuxna. Just du är ett barns chans att växa upp och bli sitt starkaste jag.

Väljer du att testamentera hela eller delar av ditt arv till SOS Barnbyar, hjälper du barn att få en kärleksfull barndom.

Det behöver inte vara svårt att skriva ett testamente.

Vill du skriva själv rekommenderar vi att du använder onlinetjänsten här bredvid som vi erbjuder tillsammans med Lawly. Besvara bara alla frågorna, så får du ett juridiskt korrekt testamente hemskickat till dig för bevittning och påskrift. (Lite längre ner på sidan kan du läsa om vad du ska tänka på när det gäller det.)Vill du ha personlig hjälp av en duktig jurist, har vi ett nära samarbete med Familjerättsbyrån. De har ett fast pris på testamentesskrivning på 3 500 kr, och om du uppger att du varit i kontakt med oss får du dessutom 10 procents rabatt och betalar endast 3 150 kr.

De svarar också helt kostnadsfritt på dina funderingar på telefon
08-722 75 00.

Du hittar Mimmi Romanus, Catharina Andersson och deras kollegor på familjerattsbyran.com

Ett testamente ska göra din vilja klar och tydlig, och det ska vara juridiskt korrekt. Det kan det bli om man känner till och följer alla regler som finns. Vi rekommenderar varmt att du tar hjälp, men - du väljer! Om du skriver själv, tar hjälp av Lawlys onlinetjänst, eller bokar ett möte med en jurist på Familjebyrån spelar ingen roll, du ska göra det som känns rätt för dig.

Har du några frågor eller funderingar?

Om du funderar på att testamentera en del eller hela din kvarlåtenskap till oss och vill veta mer är du varmt välkommen att höra av dig.​

För allmänna frågor, eller om du vill berätta att du har tagit med oss i ditt testamente (gör gärna det, vi vill så gärna få en möjlighet att säga tack!), kontakta Martina Hallin på telefon 076-647 47 64 eller mejla [email protected]

För mer detaljerade frågor av ekonomisk eller juridisk karaktär kontakta Marie Enmark på telefon 08-545 832 27 eller mejla [email protected]

Frågor och svar

Varför ska jag skriva ett testamente?

De flesta av oss har något av värde. Ett testamente säkrar att din kvarlåtenskap fördelas enligt dina önskemål och kan förhindra tvister eller missförstånd bland dina efterlevande. Finns inga legala arvingar och du inte skriver testamente tillfaller allt staten genom Allmänna Arvsfonden.

Vad krävs för att testamentet ska vara giltigt?

I 10 kap ÄB regleras upprättande av testamente. För att testamentet ska vara giltigt gäller följande:

  • Testamentet ska vara skriftligt och daterat
  • Det ska tydligt framgå att det är ett testamente
  • Du kan skriva testamente själv, men testamentet måste alltid signeras av två samtidigt närvarande vittnen
  • Vittnena måste vara över 18 år och får inte vara närstående (make, sambo, syskon, förälder, barn, svåger/svägerska) eller själv mottagare av egendom i testamentet
  • Vittnena måste kunna intyga att den som upprättar testamentet är vid sina sinnens fulla bruk och gör det av egen fri vilja

Tänk på att ett gammalt testamente inte längre är giltigt om du skriver ett nytt som går emot det tidigare testamentet.

Är det svårt att skriva ett testamente?

Ett testamente behöver inte vara krångligt eller svårt att skriva men det är viktigt att det uppfyller lagkraven (se frågan ovan) för att det ska vara giltigt. Du kan alltid höra av dig till Familjerättsbyrån för gratis rådgivning per telefon 08-722 75 00.

Hur får SOS Barnbyar kännedom om testamentet?

Om du vill att SOS Barnbyar ska känna till testamentet får du gärna skicka en kopia till oss, gärna med information om var originalet finns. Det är också bra att du informerar familj eller efterlevande om att testamente finns. Vi tar inte emot några original.

Var lagrar jag testamentet?

I Sverige går det inte att registrera testamenten. Det är därför viktigt att testamenten förvaras på ett säkert ställe. Du kan också dela ut kopior på testamentet till människor du litar på. Anteckna på kopian var originalet finns för att säkerställa att efterlevande får vetskap om att du skrivit ett testamente. Testamente kan även förvaras hos exempelvis Sveriges Auktoriserade Begravningsbyrå. Du kan också fylla i information på Livsarkivet.se om att du upprättat testamente och var det finns.

Vad kan man testamentera bort?

Testamentsgåvor kan omfatta både kontanter, aktier, fondandelar, egendom (fast egendom och lägenhet), värdedokument och föremål. Allt som testamenteras till SOS Barnbyar omsätts i pengar och går direkt till verksamheten. Det kan även vara bra att tänka på att SOS Barnbyar är skattebefriade för vissa inkomster. Detta innebär att organisationen inte behöver betala någon kapitalvinstskatt om du testamenterar exempelvis en fastighet eller värdepapper.

Kan jag testamentera bort delar av arvet till SOS Barnbyar?

Ja, du kan fritt välja att testamentera en större eller mindre del till SOS Barnbyar. Varje enskild gåva är väldigt välkommen och kommer att bidra till att ge fler barn en trygg uppväxt.

Kan jag välja att testamentera bort allt jag äger?

Det är fritt för dig att testamentera din egendom, men bröstarvingar (barn) kan begära jämkning för att få ut sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten. Exempel: A, som avlider har 2 barn B och C. Arvet är totalt 100 000 kr. Om inget testamente finns är B och C:s arvslott 50 000 kr vardera. Om A istället testamenterat all sin egendom till någon annan än bröstarvingar, får B och C begära jämkning för att få ut sina laglotter som då blir 50 000/2=25 000 vardera. Barnen kan också välja att inte begära jämkning och då gäller testamentet i sin helhet.

Vad innebär enskild egendom?

Genom testamente, äktenskapsförord eller gåva kan egendom bli enskild vilket innebär att egendomen inte ingår i eventuell framtida bodelning vid skilsmässa eller dödsfall. I ditt testamente kan du välja att arvet ska bli enskild egendom. Det är dock viktigt att den enskilda egendomen hålls separat från mottagarens övriga ekonomi för att behålla karaktären enskild egendom.

Vad gäller om jag har tillgångar utomlands?

Allt fler arv har internationell anknytning. För att underlätta för anhöriga att lösa alla frågor som gäller arvet i ett och samma land har EU antagit arvsförordningen. Arvsförordningen reglerar till exempel vilket lands lag som ska tillämpas om personen har tillgångar i flera länder, dubbla medborgarskap eller är bosatt i annat land än medborgarskapslandet. Normalt ska lagen i det land där den avlidne hade hemvist (där man skriven/bor stadigvarande) tillämpas på arvet, alternativt där egendomen finns men även andra omständigheter kan spela in. Genom ett särskilt lagvalsförordnande i ett testamente kan en person ange att lagen i det land där han eller hon är medborgare vid tidpunkten handlingen upprättats eller vid sin död ska tillämpas på arvet istället. Ett lagval kan få stor påverkan på arvets fördelning. Enligt spansk rätt kan arvingar exempelvis ärva skulder. Svensk arvsrätt är generellt förmånlig då det bl.a. inte finns arvsskatt.

Kan jag återkalla eller ändra ett testamente?

Du kan återkalla ett testamente genom att förstöra det. Det är dock säkrare att upprätta ett nytt testamente där du återkallar det tidigare och uppger ett nytt förordnande. Det kan göras tillägg till testamente. Tillägg till testamente måste dock uppfylla samma formella krav som huvudtestamentet (bevittning m.m.). Om du vill göra en ändring i ditt testamente är det säkrast att upprätta ett nytt. Då minskas risken för tolkningssvårigheter.

Kostar det något att skriva testamentet?

Att skriva ett testamente själv kostar ingenting, men att få vägledning av en jurist kan vara bra för att försäkra sig om att testamentet blir enligt din vilja och juridiskt korrekt. På Familjerättsbyrån (fd Andersson Juristbyrå) kostar ett testamente 3500 kr inkl. moms, och omfattar bevittning, rådgivning och upprättande av testamentet. Vid upprättande av ett andra testamente sker det till halva priset. För att undvika framtida oklarheter rekommenderar Familjerättsbyrån inte inbördes testamente, utan hellre att två separata testamenten upprättas.