Bli fadder
Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Vi på SOS Barnbyar strävar alltid efter att hålla våra administrativa insamlingskostnader nere. Det är våra faddrars regelbundna givande som gör det långsiktiga arbetet möjligt och målet är att en så stor del som möjligt av de insamlade medlen ska gå till arbetet med barn som lever i utsatthet.

Under 2018 låg insamlings- och administrationskostnaderna på 19,5 procent och 82 procent kunde användas till organisationens livsviktiga och långsiktiga arbete runt om i världen (1,5 procent av reserverade medel från tidigare år har utbetalats).

I den senaste årsredovisningen kan du läsa mer om året som gått och hur pengarna använts.

Löner och Arvoden

SOS Barnbyars styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om lönen. Nuvarande Generalsekreterare Catharina Gehrke har en månadsinkomst på 83 000 kronor. Ingen övertid utgår till generalsekreteraren. Det finns inga särskilda pensionsförmåner eller andra förmåner. Generalsekreteraren omfattas inte heller av lagen om anställningsskydd. GS har i likhet med alla våra anställda ITP. SOS Barnbyars styrelse arbetar helt ideellt och får alltså ingen ersättning för sitt arbete.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i SOS Barnbyar.