Långsiktigt arbete som tryggar barns nutid – och framtid

Vi på SOS Barnbyar strävar alltid efter att hålla våra administrativa insamlingskostnader nere. Allt stöd gör skillnad och det är framför allt det regelbundna givandet som säkrar det långsiktiga arbete med att trygga barns nutid – och framtid.

I den senaste årsredovisningen kan du läsa om hur pengarna använts och hur vi arbetar med våra viktigaste hållbarhetsfrågor under året.

 

Här kan du läsa verksamhetsberättelser från vår nationella programverksamhet.

Löner och Arvoden

SOS Barnbyars generalsekreterare anställs av styrelsen som också beslutar om lönen. Ingen övertid eller särskilda pensions- eller andra förmåner utgår till generalsekreteraren och funktionen omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Däremot har generalsekreteraren ITP, i likhet med övriga anställda.

SOS Barnbyars generalsekreterare Anna Ernestam har en månadslön på 92 000 SEK.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i SOS Barnbyar.