Vi finns för att fler barn
ska få en trygg uppväxt

1 av 10 barn växer upp i utsatthet

Som barn behöver du någon som verkligen ser dig någon som står vid din sida oavsett vad som händer. Men idag riskerar 1 av 10 barn att växa upp utan sin familj, övergivna och försummade eller tvingade att leva under svåra förhållanden, utan det stöd de behöver för att kunna förbereda sig för framtiden.

Vi stöttar familjer i utsatthet så att föräldrarna kan ge sina barn en chans att växa och utvecklas. Och barn som av olika anledningar saknar en trygg plats att kalla hem får komma till en familj där det finns en förälder, syskon och chans att påverka sin egen framtid.

Effekterna av detta blir ofta livslånga och skapar en ond cirkel som upprepar sig i generation efter generation. Det händer varje dag, i varje land och i varje stad, trots att vi inte alltid ser det. Barn kan vara enormt uthålliga under sådana omständigheter – för de har inte något val.

Jag vill hjälpa till

Våra fokusområden

Förebyggande insatser 

SOS Barnbyar arbetar brett och förebyggande för att barn som lever i utsatthet ska kunna stanna hos sina familjer. Vi stöttar föräldrar så att de ska ha möjlighet att kunna finnas där för sina barn.

Omsorg för barn

I de fall då barn av olika anledningar inte kan bo kvar hos sina familjer, får de ett hem och en familj i vår omsorg runt om i världen. Vi ser till att barn som förlorat sina föräldrar får en trygg uppväxt genom hela barndomen.

Stärker barn och ungas rättigheter

I vårt påverkan och opinionsarbete lyfter vi frågor kopplade till barn och ungas rättigheter. Vårt mål är att alla barn ska få en trygg uppväxt genom hela barndomen och i övergången till vuxenlivet.

Katastrofinsatser

SOS Barnbyar finns på plats innan, under och efter att katastrofen inträffat och behovet är ett faktum. Vår närvaro och samarbete med lokala myndigheter i över 130 länder gör att vi snabbt kan samordna riktade insatser till de mest utsatta.

Utbildning

Vi ser till att fler barn och unga ska kunna gå i skolan och utbilda sig – en av de viktigaste vägarna ut ur fattigdom. Från tidig barndom och grundskola, till högre studier och yrkesutbildningar, ser vi till att de kan växa upp till vuxna förberedda för arbetslivet.

Hälsa och sjukvård

I våra medicinkliniker runt om i världen erbjuds patienter information och rådgivning, första hjälpen vid akuta situationer, mödravård och vaccinationsprogram. Vi stöttar även med psykosocialtstöd och traumhantering.

Så många nådde vi 2023…

549 800 barn och vuxna
stöttades genom familjestärkande insatser

69 000 barn och unga
som saknat omsorg, fick en plats att kalla hem

654 600 personer
nåddes av våra sjukvårdsinsatser

238 900 små och stora
nåddes av våra utbildningssinsatser