Avsluta ditt fadderskap

Fadderskapet är frivilligt och det finns ingen bindningstid. Du avgör själv hur länge du vill eller har möjlighet att vara fadder.

Många gånger kan vi erbjuda andra alternativ än att avsluta fadderskapet eller säga upp ditt engagemang. Exempelvis kan du som fadder göra ett uppehåll under en begränsad tid. Det finns även möjligheter till att minska månadsbeloppet. Kontakta oss gärna, så hjälper vi dig och berättar om vilka alternativ som finns!

Om du har några frågor eller vill avsluta ditt fadderskap kan du kontakta Givarservice via mejl till [email protected] eller på telefonnummer 08 545 832 04