Bilder i våra kanaler

Medgivande till alla bilder och videomaterial från SOS Barnbyars verksamhet som publiceras i den här kanalen finns i organisationens interna bildbank. Allt är fotograferat av SOS-personal om inget annat anges. Namnen på barnen är ändrade av integritetsskäl. Bilderna och videomaterialet får inte sparas ner.