Artikel

Brev till biståndsminister Johan Forssell

Vi och 19 andra av Concords medlemsorganisationer har skrivit brev till biståndsministern för att uppmana till att återställa pengar till biståndsbudgeten och stödja lokalt förankrade initiativ inom civilsamhället.

Ta del av vår generalsekreterares brev:

 

Stockholm 2023-03-24

Bäste Johan Forssell,

Civilsamhällesorganisationer som SOS Barnbyar och CONCORD:s medlemsorganisationer är en av de viktigaste resurserna som människor har för att förbättra sin situation och påverka samhället de lever i positivt. Ett exempel på detta är vårt samarbete i Mocambique, där vi tillsammans med vår lokala partnerorganisation SOS Mocambique implementerar ett projekt i smart jordbruksteknik med syftet att öka sysselsättningsmöjligheter för marginaliserade kvinnor och unga i Beirakorridoren och samtidigt bidra till en hållbar jordbruksproduktion i landet.

Som du redan vet, möjliggör ett aktivt och demokratiskt civilsamhälle att människor kan samarbeta och lösa gemensamma problem, samtidigt som det ger dem en starkare röst i samhället där de bor och verkar. I länder där fattigdom och förtryck är utbredda, är ett starkt civilsamhälle avgörande för människors strävan efter en bättre tillvaro. Det är genom ett aktivt civilsamhälle som människor kan organisera sig och ta itu med de utmaningar de står inför, och därmed skapa bättre möjligheter för sig själva och för samhällen de bor i.

Därför var det med glädje som vi noterade regeringens löfte att öka andelen stöd till civilsamhället i biståndet, men samtidigt förvånade över att detta löfte inte återspeglades i budgeten.

Det finns nu en unik möjlighet att använda de outnyttjade 1,2 miljarderna för biståndsändamål i vårändringsbudgeten. Genom en analys av prognoserna från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har CONCORD Sverige kommit fram till att dessa budgeterade asylavräkningar inte kommer att användas av dessa aktörer. Detta innebär att det finns en potential att göra verklig skillnad genom att investera i biståndsinitiativ. Genom att använda dessa medel kan regeringen ta ett steg mot att uppfylla sina politiska åtaganden och hjälpa de mest sårbara samhällena runt om i världen.

Genom att stödja lokalt förankrade initiativ inom civilsamhället kan dessa 1,2 miljarder göra verklig skillnad i människors liv. I dagens värld, där konflikter, ekonomiska kriser, ökande ojämlikhet, hungerkriser, miljö- och klimatkriser samt en backlash mot jämställdhet och demokrati skapar en perfekt storm, är behovet av sådana insatser större än någonsin tidigare. Vi ser det i våra program och hör det upprepas ifrån våra partnerorganisationer som alla arbetar hårt med att stödja och stärka de mest utsatta samhällena. Med en ökning av biståndet till civilsamhället kan vi gemensamt fortsätta att stärka dessa samhällen och skapa en mer rättvis och hållbar värld för alla.

Det är därför av största betydelse att Sverige nu bidrar till att resurserna används på ett sätt som främjar mänskliga rättigheter, jämlikhet och hållbarhet.

SOS Barnbyar vill med detta brev dela våra rekommendationer till regeringen inför fördelningen av de 1,2 miljarderna:

1) Avsätt ytterligare en halv miljard till civilsamhällesanslaget

Med ytterligare en halv miljard till detta anslag lever regeringen tydligt upp till löftet om att öka andelen bistånd till civilsamhället. Anslagspost 5 i budgeten är den del av biståndet som uttryckligen syftar till att stärka ett fritt och demokratiskt civilsamhälle i Sveriges samarbetsländer, med kapacitet att bidra till bättre villkor för människor. Dessutom ger mer resurser till detta anslag också mer till flera andra av regeringen prioriterade områden, som jämställdhet, klimat och miljö, hälsa samt stöd till demokratikämpar och människorättsförsvarare.

2) Säkerställ att satsningen på civilsamhället blir en långsiktig inriktning

Regeringen har effektivitet, transparens och långsiktighet som ledord i biståndspolitiken. Lägg stödet till civilsamhället via anslagspost 5 på en ny och högre nivå och kommunicera att denna nivå är det nya normala även på sikt, så att ryckighet och onödig byråkrati undviks och avtalsparter inom det svenska biståndet kan fokusera på innehåll och resultat.

3) Tiden är nu: Ta det första steget mot att skapa en riktad strategi för att främja och skydda barns rättigheter.

SOS Barnbyar ser med oro hur skyddet för barns rättigheter har försämrats på flera områden runt om i världen, inte minst för vår målgrupp – barn som förlorat, eller riskerar att förlora sina föräldrar. Vi rekommenderar starkt att regeringen tillsammans med det civila samhället utvecklar och genomför en riktad strategi för att främja och skydda barns rättigheter, så att vi gemensamt kan arbeta mot en värld där varje barn kan växa upp i trygghet och med sina rättigheter fullt ut respekterade. Vi uppmanar också regeringen och andra aktörer att öka sitt stöd till civilsamhället på detta område genom att tillhandahålla finansiellt stöd, tekniskt stöd och andra resurser som behövs för att stärka organisationer och nätverk som arbetar för att främja barns rättigheter runt om i världen.

SOS Barnbyar uppmanar med detta brev att Du och regeringen i vårbudgeten kan uppfylla löftet om att använda de outnyttjade 1,2 miljarderna för att öka andelen bistånd till civilsamhället,

Vänliga hälsningar

Anna Ernestam

Generalsekreterare SOS Barnbyar

Dela inlägget

Publicerad: 2023-04-04

Liknande