Bli fadder

Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer.

Centralafrikanska republiken är ett av världens fattigaste länder. Två tredjedelar av befolkning lever under den internationella fattigdomsgränsen (mindre än 1,25 dollar/dagen). Sedan 2012 har det pågått våld och oroligheter mellan rebellgrupper och regeringsstyrkor och 2014 var ca 920 000 människor på flykt. Situationen har nu stabiliserats i stora delar av landet även om det fortfarande är oroligt i vissa delar och hundratusentals människor fortfarande är på flykt.

Utbildningsväsendet är i djup kris och läs- och skrivkunnigheten bland vuxna är låg. Standarden på hälso- och sjukvården i landet är mycket dålig, även i jämförelse med omkringliggande länder. Knappt hälften av befolkningen har tillgång till grundläggande hälsovård. Sjukdomsbekämpning försvåras av brist på rent vatten. Den vanligaste dödsorsaken är malaria, aids, polio och sömnsjuka.

Barnens situation

Centralafrikanska republiken ratificerade FN:s barnkonvention 1991 men i praktiken görs endast begränsade insatser för att upprätthålla barnets rättigheter. Barnmisshandel är förbjuden men förekommer ofta. Barnarbete är förbjudet för barn under fjorton år men är ändå vanligt till stor del på grund av den höga fattigdomsnivån. Fattigdom och konflikterna har medfört en stor utsatthet för många barn. Barn rekryteras som soldater av olika rebellgrupper i landet. Grundskoleutbildning är gratis och obligatorisk för barn mellan sex och fjorton år men myndigheterna vidtar inte några åtgärder om barnen inte kommer till skolan. I praktiken måste föräldrarna också betala för skolmaterial, transport och skoluniformer vilket få familjer har råd med.

SOS Barnbyar i Centralafrikanske republiken

Den första barnbyn i huvudstaden Bangui har funnits sedan 1992. Barnbyn i Bouar öppnade 2010 och döptes till ”Astrid Lindgrens barnby”. SOS Barnbyar driver även två ungdomsboenden, två förskolor, två grundskolor, två medicinkliniker och familjestärkande program i landet. All verksamhet är i anslutning till barnbyarna men den är även öppen för barn och familjer från närområdet. Under de senaste årens oroligheter har behovet av nödhjälp ökat i landet vilket ledde till att SOS Barnbyar lanserade ett nödhjälpsprogram med fokus på psykosocialt stöd till barn och utsatta familjer, utbildning och ökad tillgång till näringsrik mat.