Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Centralafrikanska republiken är ett av världens fattigaste länder. Under många år har det pågått våld och oroligheter mellan rebellgrupper och regeringsstyrkor och runt 370 000 barn under 14 års ålder är, eller riskerar att växa upp, helt ensamma – utan föräldrar, omsorg och kärlek.

Politisk oro, kupper, inbördeskrig, korruption och vanstyre har försatt landet i djup kris och dess befolkning i fattigdom. Sjukdomsbekämpning försvåras av brist på rent vatten och sjukdomar som malaria, aids, polio och sömnsjuka är vanliga.

Centralafrikanska republiken ratificerade FN:s barnkonvention 1991 men i praktiken görs endast begränsade insatser för att upprätthålla barnets rättigheter. Barnmisshandel är förbjuden men förekommer ofta. Barnarbete är förbjudet för barn under fjorton år, men är ändå vanligt till stor del på grund av den höga fattigdomsnivån. Fattigdom och konflikter har medfört en stor utsatthet för många barn. Barn rekryteras som soldater av olika rebellgrupper i landet. Grundskoleutbildning är gratis och obligatorisk för barn mellan sex och fjorton år men myndigheterna vidtar inte några åtgärder om barnen inte kommer till skolan. I praktiken måste föräldrarna också betala för skolmaterial, transport och skoluniformer vilket få familjer har råd med.

SOS Barnbyar i Centralafrikanska republiken

Förra året genomförde SOS Barnbyar cirka 45 000 insatser inom våra katastrofprogram i landet och cirka 2 900 barn ingår idag i de långsiktiga programmen. Familjestärkande program är etablerade på tre platser. Dessa program är förebyggande, skräddarsydda och stödjer familjer som annars hade behövt splittras. Det kan innebära hjälp med barnens skolgång, mikrolån för att starta en verksamhet för att så småningom kunna stå på egna ben, sjukvård, mat, etc.

På grund av det rådande läget i landet har SOS Barnbyar satsat extra mycket på katastrofinsatser de senaste åren. Tack vare stark lokal förankring och ett mångårigt engagemang kan SOS Barnbyar snabbt vara på plats där nöden är som störst. SOS Barnbyars katastrofinsatser i Centralafrikanska republiken innebär att vi:

  • Upprättar barnsäkra områden för att stärka barnens rätt till en trygg miljö
  • Samverkar med andra organisationer och upprättar system för att hitta försvunna personer och återförena barn med sina föräldrar eller släktingar
  • Förebygger och motverkar undernäring hos barn
  • Ser till så att barnen kan gå i skola i en skyddad miljö
  • Motverkar psykisk ohälsa genom att ge de anställda handledning av psykolog för på bästa sätt möta traumatiserade barn
  • Informerar om barnrättsskydd på lokal nivå för att förebygga trafficking och utnyttjande av barn.