Dottern är anledningen till Chintas beslutsamhet

Chinta och hennes dotter Rani.

Livet var tufft för Chinta Padma och hennes familj. Hennes man drabbades under kort tid av två olyckor som gjorde att han inte längre kunde gå och hon oroade sig ständigt för deras femåriga dotter Rani, som föddes med funktionsvariationer. Chinta blev en del av SOS Barnbyars familjestärkande program 2015 och sedan dess har hennes familjs livssituation ständigt förbättrats.

Chinta har bara ett barn och hon kallar dottern speciell, för Rani är anledningen till att hon kämpar för att familjen ska få det bättre. Hennes svärföräldrar ligger ofta på henne om Rani, och anklagar henne för att ha fött ett ”onormalt barn”. Familjen, som tömde sina tillgångar efter Chintas mans två olyckor, fick kämpa extremt hårt för att kunna betala för mat, kläder och Ranis sjukhuskostnader.

Dubblad inkomst
Sedan familjen blev en del av det familjestärkande programmet 2015 har de fått olika typer av stöd. Ett av initiativen som hjälpt Chinta och hennes familj är att bli en del av den sparlånegrupp som erbjuds familjer i det familjestärkande programmet. Genom det har Chinta kunnat låna pengar för att starta upp sin egen verksamhet, och idag har hon med hjälp av vinsten betalt av lånet och kunnat investera mer i företaget som ger henne en stadig inkomst. Tack vare sin beslutsamhet fördubblade Chinta sin familjs inkomst under bara tre år.

Problematisk attityd
Att försörja familjen var en utmaning, en annan var hennes familjs attityd mot Rani. SOS Barnbyars team började interagera med familjen på ett personligt plan och betonade hur underbar och speciell Rani är.  Chinta deltog även på workshops och i stödsamtal för att förbättra sin egen omsorg av Rani. Med tiden började familjemedlemmarna acceptera Rani och i takt med att familjens inkomster ökade kunde de ge henne mer näringsrik mat och den sjukvård hon behövde.
– SOS barnbyar har lärt mig att mitt barn behöver mer omsorg och stöd då hon är speciell. Idag har jag ett lyckligt familjeliv, berättar Chinta.

Med ditt stöd kan vi hjälpa fler familjer som Chintas.

*Namn är ändrade för att skydda människors privatliv.