Familjebaserad omvårdnad

Vi arbetar för att hitta långsiktiga lösningar för barn som saknar eller på grund av situationen inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar, trots stöd och insatser. Genom placering i en barnby eller fosterfamilj får barnen komma till en miljö som i allt väsentligt liknar en hemmiljö. Barnen får bo i en familj med föräldrar och syskon. I de fall det finns biologiska syskon är vår utgångspunkt att de ska hålla ihop och få bo tillsammans.

Grunden i vårt arbete är att sätta barnen i fokus och det handlar om att anpassa insatsen till lokala förhållanden. När nya byar byggs eller när gamla byar renoveras integreras familjerna i närsamhället. Familjehusen ligger utspridda i bostadsområden istället för att ligga på samma markyta som i en traditionell barnby. Verksamheten kan även bestå av andra typer av familjebaserad omvårdnad som exempelvis fosterhem.

Det blir allt vanligare att familjerna i barnbyn flyttar ut i samhället. Barnen får nya kompisar och steget ut i vuxenlivet underlättas.

Rriziki Ameir har varit SOS-mamma i Zanzibar i över 20 år. För drygt ett år sedan flyttade hon och hennes nio barn till ett vanligt hus i ett bostadsområde, ungefär 20 minuters promenad från barnbyn.

– Barnen anpassade sig snabbt. De är nyfikna på omvärlden och har skaffat sig många kompisar bland grannarnas barn, säger Riziki Ameir Kombo, som också trivs i den nya omgivningen.

– Även om jag ibland saknar att bo nära de andra SOS-mammorna så finns det många fördelar också. Jag har lärt känna grannarna och släktingar och vänner kommer oftare på besök.

Mamma Rizikis familj var den första som flyttade men fler har följt efter och planen är att hälften av familjerna i barnbyn ska flytta ut i samhället. Att integrera barnbyn är ett sätt att göra familjerna mer delaktiga i samhällslivet så att det inte blir ett så stort steg den dagen barnen flyttar hemifrån. På vissa håll, som i Zanzibar kommer hälften av familjerna flytta ifrån byn, på andra håll, till exempel i den nya barnbyn som byggs i Atakpamé i Togo byggs byn integrerat från start med familjehus utplacerade i tre olika bostadsområden. Avsikten är att integrationen ska vara till nytta för alla: barnen, SOS-föräldrarna och det lokala samhället.