Preventiva åtgärder för att stärka familjer

Vi arbetar med direkta sociala och kapacitetsstärkande insatser till familjer som riskerar att splittras. Målet är att genom tidiga åtgärder förhindra att barn förlorar sina föräldrars omvårdnad. Våra familjestärkande program riktar sig till familjer som lever i utsatthet och som på grund av fattigdom, missbruk, sjukdom, dödsfall i familjen eller annan yttre stress riskerar att splittras. Insatserna är utformade som tillfälligt stöd under allt från en månad upp till 4-5 år.

Exempel på insatser är psykosocialt stöd som föräldragrupper och rådgivande samtal samt stöd till utbildning, yrkesutbildning för föräldrar eller mikrolån för att starta upp en rörelse som familjen kan försörja sig på. Arbetet syftar till att ge familjen bättre förutsättningar att ta hand om och försörja sina barn. Stödet skräddarsys utifrån varje familjs unika situation, och tas fram i samarbete med familjen. Ofta är det väldigt lite som krävs för att göra stor skillnad för ett barns framtid.

Oksana fick genom vårt arbete med att stärka utsatta familjer, psykologiskt stöd och ett fast jobb
– nu mår hela familjen bättre

När Oksana man lämnade familjen klarade hon inte av att försörja sina barn. Hon hade varken utbildning eller jobb och i den förtvivlade situationen for barnen mycket illa. Det gick så långt att de sociala myndigheterna omhändertog båda barnen. Oksana och hennes familj bor i Kiev i Ukraina. Här lever många familjer i stor utsatthet och de senaste årens politiska konflikter har gjort att mycket av den begränsade sociala trygghet som fanns har krackelerat. Via det familjestärkande programmet kan familjer få hjälp med mat, renovering, hyra, sjuk- och hälsovård och stöd av psykologer.

För Oksana blev det en vändning när hon fick ta del av vårt familjestärkande program.
– Jag trodde inte vi skulle klara det. Men efter att ha träffat en terapeut som hjälpt mig att tro på mig själv och även lärt känna andra kvinnor i liknande situationer känner jag mig inte längre ensam. Jag vet nu att det viktigaste för mig är att vara en bra förälder och att ge mina barn vad de behöver.

I dag har Oksana fast jobb och har fått tillbaka vårdnaden om sina barn. Båda barnen går i skolan.