Ge en företagsgåva till katastroffonden

Vi skyddar barn i katastrofer

SOS Barnbyar finns på plats innan, under och efter att katastrofen inträffat och behovet är ett faktum. Närvaron och samarbetet med lokala myndigheter i närmre 140 länder runt om i världen gör att vi snabbt kan samordna riktade insatser till de mest utsatta.

Vårt primära fokus i dessa situationer är att barnen inte ska glömmas bort. Vi tar hand om barn som förlorat eller kommit bort från sina föräldrar, och arbetar för att familjer ska kunna återförenas. Vi upprättar också barnvänliga platser där vi erbjuder hjälp att bearbeta trauman genom lek, skratt och samtal med trygga vuxna.

Sjukhus

Våra katstrofinsatser fokuserar på att återförena familjer, ta hand om barn som skilts från sin familjer samt upprätta barnvänliga platser.

Sjukvård.

Insatserna innebär även distribution av mat, hygienartiklar, näringstillskott, mediciner och andra förnödenheter.

Hus i översvämning.

När en insats är färdigfinansierad använder SOS Barnbyar pengarna där behoven är som störst.