Här hittar du svaren!

Ärver sambos varandra?  
Bara om de har skrivit testamente.

Ärver dina kusiner dig?  
Bara om du har skrivit in dem i ditt testamente.

Kan du lämna allt till din hund? 
Nej (ett djur är inte en juridisk person och kan därmed inte ärva).

Får dina barns maka/make hälften av arvet efter dig vid skilsmässa?  
Ja, om du inte har skrivit in att arvet ska utgöra dina barns enskilda egendom.

Kan man skriva sitt testamente med blyerts?  
Det kan gå, men är inte tillrådligt. Dels håller bläck bättre, dels blir det osäkert eftersom någon kan ändra det som är skrivet i blyerts.

Kan man skriva testamentet själv?  
Ja, men det är inget en jurist rekommenderar. Man kan jämföra det med hantverksjobb. En del har tillräckliga kunskaper för att dra el och göra vvs-arbeten själva, men för de allra flesta är det inte tillrådligt att göra det.   Som tur är finns det hjälp att få, helt kostnadsfritt! Ta hjälp av vår onlinetjänst som ser till att ditt testamente blir garanterat juridiskt korrekt. Du hittar den här: https://sos-barnbyar.se/testamente/.

Kan man signera sitt testamente digitalt?
Nej, man kan varken signera, bevittna, eller förvara testamentet digitalt.

Kan man göra sina barn arvlösa?  
Nej. I Sverige har barnen alltid rätt till sin laglott.  (50 procent av kvarlåtenskapen).

Behöver det bevittnas? 
Ja, ett testamente behöver alltid bevittnas för att vara giltigt. Det innebär att det ska signeras av två samtidigt närvarande vittnen. De behöver inte känna till innehållet, men de behöver veta att det är ett testamente de bevittnar. De intygar med sin namnteckning att den som upprättar testamentet är vid sina sinnens fulla bruk och gör det av egen fri vilja.  Vittnena måste vara vid god psykisk hälsa, över 15 år, och de får inte vara närstående (make, sambo, syskon, förälder, barn, svåger/svägerska), eller själva mottagare av egendom i testamentet.

Var ska testamentet registreras?
Man måste inte registrera sitt testamente.   Däremot kan man använda en tjänst som kallas testamentesförvaring. Med den är man säker på att testamentet kommer fram den dagen det blir aktuellt. Om du skriver ett testamente på https://sos-barnbyar.se/testamente/ kan du välja till den tjänsten.

Allt fler väljer att ge en gåva till barn i sitt testamente. Är du en av dem som funderar på att göra det? Ta reda på mer här.