Hjälp barn i katastrofområden

Tusentals drabbade av jordbävningen i Haiti

Tusentals är döda eller skadade efter lördagens jordbävning och stormen Grace i Haiti. Många familjer har blivit hemlösa och barn har kommit bort från sina föräldrar. Vi finns på plats för att stötta så många vi kan.

Barn har inget skydd och riskerar att utsättas för övergrepp och sjukdomar, som covid-19 och kolera. Jag vill veta mer om situationen.

Ge en gåva till vår katastroffond för att stötta de drabbade barnen.

Så drabbas barnen av coronaviruset

Coronavirusets framfart är påtagligt världen över, och det är lätt att vardagen kantas av en oro och ovisshet inför framtiden. Mitt i allt detta får vi inte glömma de barn och familjer som lever i utsatthet och som drabbas hårdast i krissituationer likt denna - de behöver oss nu mer än någonsin!

I de länder där tillgången till sjukvård redan är begränsad blir det extra tufft och många av de länder där SOS Barnbyar är verksamma kommer också drabbas hårt av en osäker världsekonomi. Särskilt riskfyllt är det för de barn som bor i familjer eller samhällen som är dåligt utrustade för att förhindra spridningen av infektioner.

SOS Barnbyar ser till att följa Världshälsoorganisationens och lokala myndigheters rekommendationer och anpassar de försiktighetsåtgärder som tas på lokal nivå för att skydda barn, ungdomar och de anställda i våra verksamheter.

Vi är givetvis bekymrade över de både kort- och långsiktiga konsekvenser som kan komma av denna kris. Men vi får inte glömma bort allt bra vi gör runt om i världen och vilken skillnad vi tillsammans faktiskt gör för våra medmänniskor. Nu behöver vi ditt fortsatta stöd för att kunna finnas där för de barn och familjer som behöver oss som mest. Tillsammans kan vi fortsätta göra skillnad!

Vill du stödja vårt arbete för människor i kris- och katastrofområden?


Vill ditt företag ge en gåva? Klicka här

Så här gör ditt katastrofbidrag skillnad.

Våra nödhjälpsprogram fokuserar på att återförena familjer, ta hand om barn som blir föräldralösa samt upprätta barnvänliga platser.

Insatserna innebär även distribution av mat och hygienartiklar, näringstillskott, mediciner och andra förnödenheter.

När en insats är färdigfinansierad använder SOS Barnbyar pengarna där behoven är som störst.

Flyktingkrisen i Venezuela: Barnen drabbas hårdast

"Flyktningskrisen har pågått länge och ser ut att öka i omfång. Ingen vet hur många barn som har separerats från sina familjer. Myndigheterna har idag inget system för att ta hand om ensamma flyktingbarn. Många barn känner inte till något annat än ett liv på flykt, och kommer troligen inte att uppleva något annat under sin barndom."

Läs mer